Kunnen homoseksuele mannen stamceldonor worden?

Senator Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) wil dat het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zich buigt over de wetenschappelijke mogelijkheid om ook homoseksuele mannen toe te laten als stamceldonor. De regering zou volgens hem de voorwaarden moeten onderzoeken waaronder een dergelijke toelating kan worden gegeven.

De criteria waaraan een stamceldonor moeten voldoen, zijn momenteel dezelfde als voor bloeddonatie. Kandidaten moeten tussen 18 en 60 jaar oud zijn, ze mogen geen besmettingsgevaar inhouden voor de patiënt en geen medische risicopersoon zijn. Dit laatste criterium sluit homoseksuelen a priori uit van stamceldonatie. Senator De Gucht stelt zich hierbij vragen.

Bij stamceldonatie is het belangrijk dat donor en patiënt over hetzelfde weefseltype beschikken. Daarvan zijn er tienduizenden. Hierdoor wordt het vinden van een geschikte donor erg moeilijk. De overeenstemming bedraagt gemiddeld 1 op 50.000 voor niet-familieleden en 1 op 4 voor broers en zussen.

De Gucht wijst erop dat iedereen die zich kandidaat stelt als stamceldonor bijzonder grondig medisch onderzocht wordt. Daarbij wordt het bloed gecontroleerd op ziektes en virussen als HIV, hepatitis, herpes en CMV. Op de medische vragenlijst die de potentiële donor met zijn arts moet invullen, moet hij ook toelichting geven over zijn seksuele contacten.

Aangezien de kans op donatie aan broer of zus het grootst is, is het voor De Gucht ook aannemelijk dat homoseksuele mannen eerlijk zullen zijn over seksuele contacten om zo mogelijk het leven van hun broer of zus te redden.

Onder meer in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada worden homoseksuelen niet per definitie uitgesloten voor stamceldonatie.