Wil u meer betalen voor "veilige" kleren?

We lezen of horen regelmatig berichten over dodelijke slachtoffers in klerenfabrieken in Bangladesh. De ergste ramp, op 24 april, was de instorting van zo’n fabriek. Zopas raakte bekend dat het aantal doden oploopt tot boven de 1.000.
AP2013

Dat cijfer is officieel bevestigd door het leger. Meer dan 2.000 werknemers zijn gewond. Nu, ruim twee weken na de instorting van het gebouw, stoppen de zoekacties en beginnen bulldozers het puin te ruimen.

Daarmee komt de discussie over de oorzaak op gang. Vooral de vraag of die werknemers wel in veilige omstandigheden werken. Nemen de eigenaars genoeg maatregelen om rampen te voorkomen? Zijn er genoeg regels om een brand te voorkomen? Hoe kan het dat zo’n fabrieksgebouw instort? Is het veilig genoeg gebouwd?

Of: slaat de concurrentie zo hard toe dat werknemers in gevaarlijke omstandigheden moeten werken? Die concurrentie heeft een reden: kleren zo goedkoop mogelijk produceren om ze in rijkere landen, zoals het onze, met een lage prijs in de winkelrekken te leggen. Meteen ligt de vraag op tafel of we de hand in eigen boezem moeten steken, want wij willen die kleren goedkoop kopen.

Wil u meer betalen voor kleren die veilig geproduceerd worden en dus duurder zijn?

Uw beschaafd geformuleerde en onderbouwde mening is welkom.

lees ook