CD&V heeft kritiek op Europese begrotingsbeleid

Op een studiedag van CD&V in Brussel was voorzitter Wouter Beke scherp voor de Europese Unie die hij een ongelijke houding inzake de begrotingsobjectieven verweet, omdat ons land geen uitstel krijgt om de begroting op orde te brengen, maar Nederland en Frankrijk wel.

Met de studiedag in het Jubelpark in Brussel willen de Vlaamse christendemocraten hun EU-standpunten op scherp stellen. Zoals verwacht handhaaft de partij haar eis voor "meer Europa" om uit de huidige crisis te geraken. Dat standpunt kwam niemand minder dan Europees president Herman Van Rompuy verdedigen.

Van Rompuy verdedigde de huidige besparingspolitiek en zei dat dit de enige manier is om uit de crisis te geraken. "Diegenen die denken dat men de schuldencrisis kan oplossen met meer schulden, hebben het niet bij het rechte eind", zo zei hij.

"Diegenen die vandaag zeggen: van de huidige 3 procent naar een evenwicht gaan is een onbewandelbare weg, hadden daar eerder aan kunnen denken toen zij in de eerste tien jaren van de eurozone die 3 procent die we nu tekort komen, nodeloos hebben opgeofferd."

Voorzitter Wouter Beke was het daarmee eens, maar had ook kritiek op de Europese Commissie. De begrotingspolitiek moet voor alle landen dezelfde zijn, aldus Beke. Volgens hem kan het niet dat Nederland en Frankrijk wel uitstel krijgen om hun begroting op orde te brengen en ons land niet.

"Frankrijk, onder een socialistische regering, kreeg onlangs een jaar langer uitstel dan gevraagd om haar begroting in evenwicht te brengen. Nederland kreeg evenzeer een jaar uitstel. De legitimiteit wordt ondergraven wanneer men met twee maten en twee gewichten gaat werken", aldus Beke.

Opvallend afwezige was EU-Commissievoorzitter en eveneens christendemocraat José Manuel Barroso, die de aanwezigen wel toesprak met een videoboodschap.