Chinees gezin Hofstade vraagt om uitwijzing op te schorten

Een Chinees gezin uit Hofstade, dat op het punt staat om uitgewezen te worden, stelt een spoedprocedure in om die uitwijzing tegen te gaan. Hun verhaal dook deze week in verschillende media op. Maandag zal de definitieve beslissing over hun uitwijzing vallen. In Hofstade is een actiegroep opgericht om het gezin te steunen.

Het gezin bestaat uit moeder, vader en twee kinderen. De moeder kwam in 2004 in België aan om te trouwen met een Belg maar dat huwelijk hield slechts drie jaar stand. In 2011 werd het huwelijk door het Antwerpse hof van beroep beschouwd als een schijnhuwelijk en werd het nietig verklaard, waardoor de vrouw haar verblijfsvergunning verloor. De vrouw was intussen hertrouwd met een Chinese man. Die verbleef sinds 2008 illegaal in België maar diende in 2011 wel een regularisatieaanvraag in.

Begin februari 2013 besliste de Dienst Vreemdelingenzaken dat het gezin België moest verlaten. Het gezin diende daartegen een beroep tot nietigverklaring in, maar hun toenmalige advocaat liet na ook een schorsingsverzoek in te dienen. De gezinsleden moesten ook een nieuwe aanvraag indienen om een verblijfsvergunning te verkrijgen en kregen daarvoor een positief advies van de gemeente Hofstade. Begin mei liet de Dienst Vreemdelingenzaken het gezin echter oppakken en overbrengen naar een transitwoning, met het oog op hun uitwijzing.

Hun nieuwe advocaat, meester Georges-Henri Beauthier, wil de uitwijzing nu laten opschorten, minstens tot er een uitspraak gedaan is over het beroep tot vernietiging en de nieuwe verblijfsaanvraag. De uitwijzing niet schorsen, zou ingaan tegen verschillende bepalingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Hij heeft bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een verzoekschrift tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend. Het verzoekschrift wordt maandagnamiddag om 15.00 uur behandeld.

Actiegroep strijdt mee

Het gezin krijgt intussen volop steun van de inwoners van Hofstade. "Deze mensen hebben in België nog nooit een werkloosheidsuitkering gekregen of steun van het OCMW gevraagd" zegt Hans Van Gool van een actiegroep. "Zij zijn hier aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, betalen altijd correct hun sociale bijdragen, BTW en belastingen. Kortom, zij steunen de Belgische economie, zijn geen last voor de schatkist en zijn zeer goed geïntegreerd. Meer nog, ze zijn geliefd en verdienen voor heel wat dorpsgenoten een plaats in onze gemeenschap. Het dochtertje van 3 gaat sinds kort naar school in de lokale gemeenschapsschool. Zelfs haar leraar vertelt dat het meisje, een verlegen klein meisje, eindelijk aan het openbloeien is."

Volgens de actiegroep heeft het gezin ondertussen bezoek gehad van een delegatie van de Chinese ambassade. Die zou bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) pleiten voor een herroeping van het uitwijzingsbevel. Dinsdagavond plant de actiegroep tenslotte een protestmars doorheen Hofstade.