Geens steunt afschaffing vrijstelling spaarboekje niet

Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) zegt dat hij akte neemt van het voorstel van de Nationale Bank om de fiscale voordelen op spaarboekjes te verminderen of zelfs af te schaffen. Hij steunt het voorstel echter niet en heeft een nieuw advies gevraagd.

In een interview met de krant De Standaard werd gesuggereerd dat minister Geens openlijk vragen stelde bij de vrijstelling van de roerende voorheffing op spaargeld. Nu is er een vrijstelling tot een rente van 1.880 euro. Geens zou die vrijstelling willen laten varen.

In "Het Journaal" wijst Geens erop dat dit een voorstel is van de Nationale Bank en dat hij "akte heeft genomen van het voorstel" om te morrelen aan die fiscale vrijstelling voor spaargeld. Hij zegt dat erover nagedacht kan worden maar dat hij wacht op een advies van de Nationale Bank tegen de zomer.

Er staat nu meer dan 240 miljard euro op spaarboekjes en dat is een historisch record. Met de huidige rente brengt dat zo goed als niets op, maar heeft ook de economie daar weinig aan omdat de banken dat geld door de lage rente niet kunnen uitlenen aan de bedrijven en omdat dat geld ten allen tijde opvraagbaar is. 

Geens wil dat die tegoeden, waarvan nu een flink deel naar buitenlandse economieën vloeit, zo goed mogelijk gebruikt worden voor de groei van onze economie. Volgens hem heeft de regering daarvoor al twee belangrijke maatregelen op stapel staan, namelijk dat de investeringen in nieuw kapitaal van kmo's vanaf het derde jaar zullen genieten van een verlaagde voorheffing van 15 procent, en de volksleningen voor overheidsprojecten. De kasbons waarmee die leningen voor grote overheidsprojecten zullen gefinancierd worden, zullen ook onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 15 procent.

Ook wil hij laten onderzoeken of de depositogarantie, die nu geldt voor spaargelden, depositogelden en ook voor de kasbons voor de volksleningen, uitgebreid kan worden naar bepaalde obligatieleningen van de Belgische staat.

Centrale databank voor bankrekeningen

Tegen het najaar zou er ook een centrale databank komen waarin alle bankrekeningen van alle Belgen gecentraliseerd worden. Het voorstel is deze week goedgekeurd in de Kamercommissie Financiën. Minister Geens hoopt die databank later op het jaar te realiseren. 

Volgens Geens zou die databank worden bijgehouden door de Nationale Bank en zou de fiscus inzage krijgen. Op die manier zou er snel kunnen opgetreden worden als er een vermoeden is van fiscale fraude. 

Concreet wil Geens vermijden dat de burgers de roerende voorheffing omzeilen. Nu is er een vrijstelling van die roerende voorheffing op spaargeld tot een intrest van 1.880 euro, maar veel Belgen omzeilen dat door bij verschillende banken verschillende rekeningen te openen. Door die gegevens te centraliseren, zou dat in de toekomst niet meer kunnen.

Spaargeld is (niet) heilig

Belgen zijn van nature voorzichtige en trouwe spaarders. Sinds de financiële crisis de aandelenbeurzen op hol joeg en allerhande staatsobligaties ook al niet zo veilig bleken, is nu al een historisch bedrag van 240 miljard euro bijeengevlucht op spaarrekeningen in ons land.

Dat brengt met de huidige rente niks op, maar het staat daar tenminste veilig, zeker omdat ook de inflatie inkrimpt, denken veel Belgen. Bovendien is het spaargeld afgeschermd door overheidsgaranties tot 100.000 euro per spaarder per bank.

Een eerste barst in het spaarcordon kwam er evenwel toen die banktegoeden werden aangesproken als oplossing voor de financiële crisis in Cyprus. Aanvankelijk wou men ook daar de kleine spaarder in het bad, maar dat ging uiteindelijk niet door. Toch was toen al het principe te horen dat niet enkel de belastingbetaler maar ook de spaarder moest opdraaien voor de crisis bij de banken. Onder meer de Europese Commissie was dat idee genegen.

Toch is er ook kritiek: onder meer topeconomist professor Paul De Grauwe (KU Leuven en London School of Economics) vond het gevaarlijk om het spaargeld in het vizier te nemen. Volgens De Grauwe dreigen de spaarders zo het vertrouwen in de banken te verliezen en zouden zij hun geld kunnen weghalen, wat tot nieuwe crises zou kunnen leiden.