Jobcomputers van VDAB worden weggehaald

De VDAB gaat alle zogenoemde jobcomputers weghalen. Wie werk zoekt, kan zich inschrijven bij de VDAB via de computers, een opleiding zoeken op de computer of de vacatures van de VDAB raadplegen. De computers staan nu in warenhuizen, bibliotheken of een andere publieke plaats, maar zullen tegen september allemaal weg zijn.

De jobcomputers bestaan al zo'n 15 jaar. De computers zelf zijn aan vernieuwing toe, net als de software op de computers. Maar er komt geen vernieuwingsinvestering voor de computers. De VDAB gaat de computers weghalen, waardoor de vacatures van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling alleen nog op de site van de dienst te raadplegen zijn.

De beslissing stuit op kritiek van Groen en CD&V. Groen viseert vooral Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). "Eerst sluit hij de Werkwinkels, nu laat hij de jobcomputers verdwijnen. Nochtans worden deze vaak gebruikt door werklozen om op zoek te gaan naar een job," zegt Vlaams parlementslid Björn Rzoska van Groen. Volgens cijfers van VDAB verwerkten de meer dan tweehonderd machines vorig jaar gemiddeld 185.000 raadplegingen per maand. Op jaarbasis komt dat neer op meer dan twee miljoen opzoekingen.

"De jobcomputer kent een wijd en populair bereik", zegt Rzoska.  "Dat minister Muyters dit zomaar afschaft in tijden van crisis en hoge werkloosheid is onbegrijpelijk. Het afbouwproces van de computers is momenteel al volop aan de gang."

Rzoska vreest dat het verwijderen van de toestellen vooral de kwetsbare groepen treft, zoals langdurig werklozen of laaggeschoolden. "Veelal mensen die moeilijk te bereiken zijn en bovendien vaak digitaal onwetend. Terwijl, paradoxaal genoeg, de Vlaamse regering en minister van Werk Muyters willen inzetten op activering".

Ook CD&V heeft vragen bij het afbouwscenario. "Jarenlang drong de dienst bij de lokale besturen aan om de nodige investeringen te doen, van de aanschaf van computers tot het beschikbaar stellen van ruimte", zegt Jan Verfaillie, Vlaams parlementslid en schepen in Veurne. "En plots blijkt dat allemaal niet meer nodig. Zonder enige vorm van overleg vooraf. De VDAB moet weten wat ze wil".