Open VLD en SP.A vormen cordon rond spaargeld

Zowel de liberalen als de socialisten willen niet weten van het voorstel om te morrelen aan het fiscaal voordeel voor spaarboekjes. Dat was eerder gelanceerd door minister van Financiën Koen Geens.

In De Standaard had minister van Financiën Koen Geens (CD&V) enkele ideeën geopperd inzake de fiscale hervorming die hij na de zomer wil doorvoeren. Een idee was de oprichting van een centrale databank waarin alle bankrekeningen van alle Belgen vermeld zouden worden.

Geens overwoog ook om het fiscaal voordeel op spaarboekjes af te schaffen of te verlagen. Nu is tot 1.880 euro intrest vrijgesteld van roerende voorheffing.

"Geen sprake van", zo liet voorzitter Gwendolyn Rutten van Open VLD (links) meteen weten op Twitter. Volgens haar is niet de spaarder, maar wel het instabiel fiscaal klimaat in ons land de oorzaak van het probleem.

Eenzelfde "njet" is te horen bij Bruno Tobback van de SP.A. Hij herinnert dat anderhalf jaar geleden bij de regeringsvorming gezegd was dat er niet aan het spaarboekje geraakt zou worden. Ook een tarief van 15% roerende voorheffing op spaargeld, vindt bij hem geen genade. "De minister van Financiën jaagt andermaal de foute mensen schrik aan en stelt de foute mensen gerust", aldus Tobback. Volgens hem zijn er in de plaats nog genoeg onbelaste vermogenswinsten die Financiën kan aanpakken.  

Over het andere voorstel om een centrale databank op te richten waarin alle bankrekeningen van alle Belgen worden bijgehouden, is er wel overeenstemming. Dat voorstel werd eerder deze week door de bevoegde Kamercommissie goedgekeurd, dus ook met Open VLD en SP.A.