Zus van Jean-Luc Dehaene is overleden

Trees Dehaene, de gewezen voorzitster van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), is overleden na een slepende ziekte. Als voorzitster van het belangrijkste inspraakorgaan voor leken binnen de kerk pleitte de zus van voormalig premier Jean-Luc Dehaene voor het afschaffen van het celibaat en de wijding van vrouwen tot priester. Ze richtte ook het centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen mee op.

"Dat het priesterambt op termijn wordt opengesteld voor vrouwen, vind ik haast vanzelfsprekend", liet Dehaene twaalf jaar geleden optekenen.

"Al lijkt mij een eerste, gemakkelijkere stap de afschaffing van het verplichte celibaat. Binnen het IPB lopen de meningen uiteen, maar persoonlijk zou ik dat erg graag zien gebeuren. Ik kan me voorstellen dat je kiest voor het celibaat, maar het is geen voorwaarde om een goede priester te zijn."

Trees Dehaene, psychologe en seksuologe van opleiding, richtte begin jaren 90 mee het centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen op, een centrum dat vrouwen in probleemsituaties bijstaat. "In het vuur van de discussies dreigden we het belangrijkste uit het oog te verliezen: de vrouwen zelf. Op hun probleemsituatie is vaak geen simpel antwoord mogelijk", zei ze daarover.