"Pleit voor onafhankelijke onderzoeksraad bij incident"

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx pleit voor een onafhankelijke onderzoeksraad bij incidenten zoals de treinramp in Wetteren. In Nederland bestaat zo'n raad al.

Cathy Berx heeft in "Peeters & Partners" op Radio 1 erkend dat het incident in Wetteren heel complex was. "Er is nood aan afstand, in tijd en ruimte, om in alle objectiviteit na te gaan wat de oorzaak was van de ramp, hoe ze verder aangepakt is en welke lessen eruit geleerd kunnen worden voor de toekomst."

Een concreet voorstel is een onafhankelijke onderzoeksraad in te schakelen bij een ramp van deze omvang. "In Nederland bestaat dat al", zegt Berx. "Dat is een team van 66 medewerkers, die voor elke ramp grondig nagaan wat de oorzaken zijn, hoe geadviseerd kan worden om dat te voorkomen en hoe de hulpverlening nog beter kan."

Brandweerhervorming in stroomversnelling ?

Volgens Chris Addiers, brandweercommandant van Antwerpen, zou de treinramp in Wetteren, ertoe kunnen leiden dat de brandweerhervorming van 6 jaar geleden wordt uitgevoerd, net zoals de brand in de Innovation in Brussel in de jaren 60 de brandpreventie in België mogelijk maakte.

Nu werken de korpsen vaak nog plaatselijk, maar met de nieuwe wet kunnen ze bij grote incidenten een beroep doen op een heel netwerk van deskundigen in binnen- en buitenland. "We kunnen dan zelfs een beroep doen op internationale expertise", zegt Addiers. "Een ramp kent geen grenzen. Zo kan de slagkracht van organisaties groter worden."