Briers roept de media op het matje inzake Wetteren

De Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers wil dat de media zich bij toekomstige rampen zouden beperken tot de officiële informatie van de overheid in plaats van "verwarrende berichten" de wereld in te sturen. Hij acht de media verantwoordelijk voor tegenstrijdige informatie, zo liet hij blijken in "De zevende dag".

Gouverneur Briers blijft in grote lijnen achter de aanpak staan van de treinramp door hemzelf, de betrokken burgemeesters, hulpdiensten en experten. Dat wil niet zeggen dat er volgens hem geen lessen getrokken kunnen worden uit de voorbije week.

Een van die opvallende punten is volgens Briers dat de media bij toekomstige rampen vooral de communicatie van het betrokken crisiscentrum zouden moeten brengen en dat zeker de eerste dagen.

De voorbije week werden "101 andere visies" van critici en andere experten door de media verspreid, aldus Briers, en dat heeft geleid tot veel verwarring bij de bevolking. Briers slaat dus de bal terug na recente kritiek op de aanpak door het crisiscentrum.

Tegelijk vindt Briers het zeer belangrijk dat de overheid beschikt over zo veel mogelijk telefoonnummers en e-mailadressen van de betrokken bewoners. "Nu was er dat niet de eerste dag, maar nadien konden we wel straat per straat communiceren", zegt de gouverneur.

Een expertencommissie zoals in Nederland die de aanpak van rampen evalueert, kan volgens Briers erg nuttig zijn om rampenplannen eventueel aan te passen. Dat gebeurt volgens hem best voortdurend. Hij onderstreept ook het belang van regelmatige rampoefeningen door gemeenten en provincies.

Meest gelezen