Wetteren: maandag worden vijf wagons weggevoerd

In Wetteren is het gevaarlijke gas butadieen uit een wagon afgefakkeld. Affakkelen is gecontroleerd verbranden van gas om de veiligheid niet in het gedrang te brengen. Maandag zouden normaal vijf of zes wagons weggevoerd worden.

Rond tien uur 's ochtends was het "affakkelen" van de bewuste wagon begonnen. Het ging om een lading butadieen, een erg gevaarlijk gas dat ontvlambaar is als het in contact komt met de lucht. De pers en andere geïnteresseerden werden op een veilige afstand gehouden. De hele operatie is naar verluidt volgens plan verlopen en zou rond 22 uur afgelopen zijn. Meer bijzonderheden daarover ontbreken.

Het gas werd afgetakt uit de wagon naar een plaats een 100-tal meter verder, waar het gas dan verbrand werd. Er was een zogenoemde "flare" of vlam te zien, zoals die ook te zien is op boorplatformen en in chemische fabrieken.

In de wagon zat drie ton gas en het opbranden nam dus een hele tijd in beslag. Al die tijd werd stikstof toegevoegd aan de vlam om die te beperken tot een hoogte van een tot twee meter. De brandweer voerde voortdurend metingen uit om de situatie in detail op te volgen en eventueel kleine brandjes te blussen.

Eens het affakkelen achter de rug is, zal de tankwagen in kwestie in stukken worden gezaagd om de brokstukken afzonderlijk te bergen.

Vijf of zes wagons

Morgen worden vijf lege treinwagons weggevoerd, en vermoedelijk ook de wagon die gevuld is met gevaarlijke aluminiumproducten. Dat heeft de Gentse brandweercommandant Van de Voorde meegedeeld.

De vijf wagons gaan naar Schaarbeek, waar het parket ze op een afgelegen plaats zal onderzoeken. De wagon met aluminium gaat naar Dendermonde. De producten daarin zijn gevaarlijk. Bij contact met lucht ontvlammen ze en ze kunnen niet geblust worden met water. Maar de containers zijn gecontroleerd zowel door Infrabel als door de producent en ze zijn nog intact.

Vijftigtal huizen worden onderzocht

Vanmiddag gaan de hulpdiensten ook een vijftigtal huizen in de buurt controleren. Het gaat om woningen van mensen die tot nu toe nog niets van zich laten horen hebben. Dat moet uitsluiten dat er nog slachtoffers of hulpbehoevende mensen zijn.

"De politie zal aanbellen en dan praten met de buren om te zien of we een contact kunnen vinden. We gaan in het rijksregister kijken of we eventueel gezinsleden kunnen ontdekken. Als we dan nog geen nieuws hebben, gaan we in de huizen binnen", aldus gouverneur Jan Briers.