"Verhoogde verontreiniging in bodem- en waterstalen"

In Wetteren zijn tot op een afstand van tien meter van het treinwrak verhoogde waarden acrylnitril gevonden. Dat blijkt uit stalen die afgelopen zondag werden genomen. Intussen laat het parket van Dendermonde bewarend beslag leggen op alle bloed- en urinestalen die bij omwonenden en hulpverleners werden afgenomen.

Bij eerdere staalnames, vorige week woensdag, op een afstand van 100 meter en op een afstand van 1 kilometer van de plaats van het ongeval werden geen verhoogde waarden gevonden.

Afgelopen zondag vonden nieuwe metingen plaats. Op acht plaatsen in de onmiddellijke omgeving van het treinwrak werden peilbuizen geplaatst. De stalen die genomen werden in drie van de vier peilbuizen ten noorden van het wrak, waar de werfzone voor de verwijdering van de tankwrakken wordt aangelegd, waren niet verontreinigd.

In de vierde peilbuis werden licht verhoogde waarden teruggevonden in het grondwaterstaal, maar niet in het bodemstaal. In twee van de vier peilbuizen op tien meter ten zuiden van het wrak (de plaats waar de ontspoorde wagons liggen), werden sterk verhoogde waarden aan acrylnitril gevonden in bodem- en grondwaterstalen.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM vraagt de buurtbewoners om niet op eigen houtje bodemstalen te nemen. Wie binnen de oorspronkelijke veiligheidszone van 1 km woont en vragen heeft over de bodemtoestand van zijn perceel, kan zich nog steeds via het registratieformulier op de website van de OVAM aanmelden.

"Rechten van potentiële slachtoffers vrijwaren"

Intussen laat het parket van Dendermonde bewarend beslag leggen op alle bloed- en urinestalen die bij omwonenden en hulpverleners werden afgenomen. Dat blijkt uit de communicatie van de dienst Crisismanagement van de FOD Volksgezondheid naar de betrokken huisartsen.

"Deze louter bewarende maatregel heeft tot doel de rechten van alle potentiële slachtoffers van de ramp te vrijwaren naar gebeurlijke latere procedures toe", laat het parket weten. De procedure zou verdere analyses door de FOD Volksgezondheid niet in de weg staan.

Meest gelezen