Antwerpen betaalt klagers Sinksenfoor 45.000 euro

Uit een zogenoemde onderhandse overeenkomst die gisteren aan de Antwerpse gemeenteraadsleden werd bezorgd, blijkt dat het Antwerpse stadsbestuur 45.000 euro aan gerechtskosten betaalt aan de zes klagers tegen de Sinksenfoor op de Zuiderdokken. De SP.A twijfelt aan de rechtsgeldigheid van de overeenkomst.

Twee weken geleden kondigde het Antwerpse stadsbestuur op een persconferentie aan dat er een overeenkomst was gesloten met de zes mensen die een klacht hadden ingediend tegen de komst van de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen.

Door hun klacht moest de Sinksenfoor naar de Scheldekaaien uitwijken, maar ook daar protesteerden de buurtbewoners, waarna er opnieuw naar een akkoord met de bewoners aan de Zuiderdokken werd gezocht. Die stemden er uiteindelijk onder bepaalde voorwaarden mee in dat de Sinksenfoor twee jaar op de Zuiderdokken zou blijven.

Op die persconferentie ontkende het stadsbestuur dat de klagers een financiële tegemoetkoming hadden gekregen, maar uit een zogenoemde onderhandse overeenkomst die gisteren aan de gemeenteraadsleden werd bezorgd, blijkt nu dat dat wel het geval zou zijn. De zes mensen zouden binnen de dertig dagen na de ondertekening van de akte allen samen 45.000 euro krijgen, geld dat onder meer voor hun procedurekosten moet dienen.

"Geen verband tussen bedrag en toegift klagers"

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) is het betalen van een bepaald bedrag normaal na een gerechtelijke procedure. "In het afsluiten van een dading tussen partijen die in een rechtszaak betrokken zijn, in dit geval meerdere rechtszaken en zeer langdurige rechtszaken, is het de normaalste zaak ter wereld dat de rechtsplegingsvergoeding een stuk in die afsluiting wordt meegenomen", legt Van de Velde uit.

Van de Velde wees er in "De ochtend" ook op dat er tijdens de persconferentie van twee weken geleden geen vragen over gerechtskosten zijn gesteld, maar wel over schadevergoedingen. Van de Velde benadrukte dan ook dat het in het akkoord genoemde bedrag "geen tegemoetkoming" is. Volgens Van de Velde is er ook geen verband tussen het bedrag en "de toegift van de procederende partij ten opzichte van de stad".

Maar de SP.A-oppositie twijfelt eraan of het akkoord wel rechtsgeldig is. "Ze noemen het een betaling voor de gerechtskosten, maar dat is met alle respect klinkklare onzin", reageert SP.A-fractieleidster Yasmine Kerbache. "Het stadsbestuur is absoluut niet verplicht om eender welke kosten aan de tegenpartij te betalen."

De Sinksenfoor begint overigens morgen. Volgens het bereikte akkoord mag de kermis nog twee jaar op de Zuiderdokken staan. Daarna moet naar een andere locatie gezocht worden.

"Gerechtskosten vergoeden"

De advocate van de klagers tegen de Sinksenfoor zegt dat er tot nu toe nog niets is betaald. En als dat gebeurt, is dat om de gerechtskosten te vergoeden. Volgens de advocate zou de stad overigens nog meer geld kwijt geweest zijn als de groep was doorgegaan met de rechtszaak.

De afspraak over de vergoeding van de gerechtskosten is volgens de advocate ook pas gemaakt na de persconferentie waarin de stad de oplossing voor de Sinksenfoor had voorgesteld. Schepen Rob Van De Velde ontkende toen dat er geld was betaald.

Meest gelezen