Discussie over bodycam na schietpartij Marollen

Het Brusselse parket onderzoekt of de agent die gisteren in de Marollen een man doodschoot, handelde uit wettige zelfverdediging. Naar aanleiding van dit incident pleit de politievakbond Sypol.be nogmaals voor het invoeren van de bodycam. Dat is een kleine camera die vooral op de pet van de politieman wordt gemonteerd en alles registreert wat er zich tijdens een schermutseling afspeelt. De liberale politievakbond is tegen.

Gisteren schoot een agent in de Marollen een man dood nadat die eerst vlak bij het Justitiepaleis een vrouw had aangevallen met een mes en daarna de politie zelf had bedreigd. Die vuurde eerst een waarschuwingsschot af, maar toen de man niet reageerde, zag de politie zich naar eigen zeggen genoodzaakt om de man neer te schieten. Het parket van Brussel onderzoekt nu of de agent handelde uit wettige zelfverdediging.

Naar aanleiding van dit incident pleit de vakbond Sypol.be nogmaals voor de invoering van bodycams. "Door gebruik te maken van deze bodycams krijgt men onmiddellijk na een voorval de juiste weergave van wat zich heeft voorgedaan", zegt Ruddy Callewaert van Sypol.be. "Vele discussies en vraagtekens zullen zichzelf oplossen. Ook zou er veel minder moeten worden geïnvesteerd in uitvoerige en soms langdurige onderzoeken, verhoren, tijd- en kostenrovende wedersamenstellingen en dure aanstelling van wapendeskundigen."

De bodycam registreert ook de bevelen die de politieman de verdachte mogelijk nog heeft kunnen geven. "Zeer nuttig is ook dat alles kan worden gevolgd vanuit de controlekamer waardoor er vlugger versterking kan worden aangevoerd." Volgens Callewaert kunnen door de aankoop van 1.000 bodycams (aankoopprijs vanaf 500 euro) al heel wat - vooral grote zones - worden uitgerust met meerdere bodycams".

De liberale politievakbond VSOA is tegen het voorstel over de bodycam. De vakbond vreest dat niet de aanleiding voor het politieoptreden gefilmd zal worden, maar dat alle aandacht zal gaan naar het politieoptreden zelf.

Meest gelezen