"Bodycams zijn geen mirakeloplossing"

De politievakbonden zijn het onderling oneens over de invoering van zogenoemde bodycams. Dat zijn kleine camera's op de jas of pet van een agent. Het toestelletje kan beelden maken tijdens een interventie.

"Er ontstaat soms veel meer discussie door videobeelden dan onder", zegt Gert Cockx van politievakbond NSPV in Terzake. "Het moet goed in beeld zijn gebracht. Een bodycam is hoe dan ook geen mirakeloplossing."  De beelden gaan volgens hem een grotere werklast creëren. “We hebben een kader nodig waarbinnen we dat gaan gebruiken.”

De discussie over de bodycam begon dit weekend toen een agent in Brussel een dief had doodgeschoten. Het parket van Brussel onderzoekt momenteel of de agent handelde uit wettige zelfverdediging. Had de agent in kwestie een bodycam aangehad, dan kon vastgesteld worden hoe de interventie precies was verlopen en zou meteen duidelijk zijn of de agent heeft gehandeld uit zelfverdediging. Dat laatste is ook de mening van Ruddy Callewaert van Sypol.be. Hij pleit in Terzake voor de uitbreiding van de privacywetgeving om de bodycams mogelijk te maken.

In de politiezone Westkust maken de agenten al 4 jaar gebruik van de mobiele camera's, maar enkel bij massa-evenementen. “Wij hebben dat in gebruik sinds 2009”, zegt Nico Paelinck van de politie Westkust. “Ze worden enkel gebruikt bij massamanifestaties en risicovolle voetbalwedstrijden in de zomer. Wij zouden de camera's ook op reguliere basis willen inzetten, zoals bij controles en interventies.”

Onderzoeken of dat wettelijk wel kan

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) is in principe niet tegen de bodycam bij interventies, maar wil eerst een advies van de vaste commissie voor de lokale politie of dat wettelijk wel kan.

De liberale politievakbond is alvast tegen. "De agent wordt tegenwoordig beter bewaakt dan de gedetineerde", zegt Vincent Houssin van de bond. "De korpsoversten die zeggen dat ze willen investeren in veiligheid met dergelijke camera's, zijn net die zones die niet willen investeren in kogelwerende vesten. Dat is totaal onaanvaardbaar voor ons." De bond vreest ook dat de korpsoversten de beelden zullen misbruiken om de agenten te controleren.

Volgens de liberale politievakbond kunnen de draagbare camera's wettelijk ook niet. “We hebben gezien dat de privacycommissie nu ook bezwaren heeft tegen de camerabewaking op de combi's", aldus Houssin (foto links). “En er zijn ook situaties waar de interventies gebeuren in woningen en op niet-openbare domeinen, dus de wetgeving laat dat totaal niet toe.”

De Privacycommissie laat weten dat het parlement moet bepalen of het gebruik van een bodycam kan. De camerawet van 2007 zegt niets over dergelijke toestellen en is dus gedateerd. De commissie vraagt dat de wetgever snel een nieuw wetgevend kader schept daarover. "De grondwet vereist voor dergelijke privacygevoelige praktijken steeds een wettelijke basis. Het is en blijft aan het parlement, en niet aan een politiefunctionaris, om die wettelijke grenzen af te bakenen", zegt de Privacycommissie in een persmededeling. Vorig jaar al had de commissie hierover al een aanbeveling gedaan.

Meest gelezen