"Elektriciteitsfactuur 40% duurder tegen 2030"

Volgens een studie van de Boston Consulting Group zal de elektriciteitsfactuur voor gezinnen in ons land tegen 2030 met 250 euro toenemen op jaarbasis. Dat is een stijging met 40%. Reden hiervoor is de keuze van de overheid om nucleaire energie af te bouwen en over te schakelen op hernieuwbare en gasgestookte energie. Voor bedrijven zou dit zelfs een verdubbeling van de energiefactuur betekenen.

Bij ongewijzigd energiebeleid zal een gemiddeld Belgisch gezin jaarlijks 250 euro meer betalen voor elektriciteit. Dat berekende het adviesbureau Boston Consulting Group (BCG) op vraag van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Industriële gebruikers zouden hun energiefactuur zien verdubbelen.

"Een visie uitstippelen betekent keuzes maken", zei Jonas Geerinck van BCG in "De ochtend". "België kiest de komende jaren voor het afbouwen van nucleaire energie en energie uit steenkool. In plaats daarvan wil de regering hernieuwbare energie en energie uit gasgestookte centrales stimuleren."

Die keuzes betekenen dat de komende jaren miljarden euro nodig zijn om in nieuwe installaties te investeren. Dit ligt volgens BCG aan de basis van de voorspelde stijging van de elektriciteitsprijs.

"Competitiviteit van bedrijven vrijwaren"

Geerinck hield vol dat BCG zich niet uitspreekt over de waarde van deze keuzes maar enkel is nagegaan welke de gevolgen zullen zijn voor de energiefactuur. Hij waarschuwde daarbij dat andere landen met een gelijkaardig energiebeleid beter over die gevolgen communiceren.

"Belangrijk is de competitiviteit van de bedrijven te vrijwaren. In Duitsland kiest men ervoor gezinnen meer te laten betalen om de energiefactuur voor de industrie lager te houden. Zelfs de vakbonden ondersteunen dit principe."

"Vertrouwen in de sector herstellen"

De studie voorspelt voorts dat de CO2-uitstoot in ons land na 2020 opnieuw zal stijgen juist omdat de nucleaire energie geleidelijk verdwijnt.

"We hebben dringend investeringen nodig om de gemaakte keuzes uit te voeren. Om investeerders aan te trekken, moet het vertrouwen in de sector worden hersteld. Anders zal de overheid alle kosten moeten dragen."

Volgens De Tijd zal de federale regering binnenkort over het energieplan van staatssecretaris van Energie Melchior Wathelet (CDH) beslissen. Dat plan bepaalt dat de kerncentrales Doel 1 en 2 in 2015 sluiten.

Meest gelezen