"Euthanasiedebat is geen zaak van de regering"

Open VLD wil nog voor de zomer een stemming over de uitbreiding van de euthanasiewet. Dat heeft voorzitster Gwendolyn Rutten gezegd in "De ochtend" op Radio 1. Rutten vindt dat de parlementsleden vrij moeten kunnen stemmen, los van het standpunt van hun partij. In de regering is er onenigheid over de kwestie.

In een debat in "De zevende dag" bleek gisteren dat het euthanasiedebat tot verdeeldheid leidt binnen de federale regering. Vier partijen, PS, SP.A, Open VLD en MR, hebben gezamenlijk vier wetsvoorstellen ingediend om de euthanasiewetgeving uit te breiden naar wilsbekwame minderjarigen. Coalitiepartner CD&V kan zich niet vinden in de voorstellen en voelt zich buitenspel gezet.

Rutten heeft begrip dat er een andere mening is bij CD&V. "Ik wil zeker de hand uitreiken om te overleggen. Er is nog een maand om te werken, er kan zeker nog gepraat worden", zegt ze. "Maar als je overleg vraagt, dan moet er ook bereidheid zijn om te landen. Het kan niet de bedoeling zijn om onder de noemer van overleg en verontwaardiging dit naar de Griekse kalender te sturen."

Voor Rutten staat het wel absoluut vast dat er gestemd moet worden nog voor het zomerreces. Ze vermoedt ook dat de christendemocraten erop aansturen om het op de lange baan te schuiven. "Als we de stemming voor de zomer niet halen, dan komt er deze legislatuur niets van in huis, dat weten ze bij CD&V heel goed."

De Open VLD-voorzitster ziet er geen graten in om de uitbreiding van de wet goed te keuren met een alternatieve meerderheid. "In een parlement is het zo -en dat is de traditie- dat er over ethische thema’s vrij gestemd wordt. Het is dus geen kwestie van andere partijen zoeken, maar eerder mensen te overtuigen en naar eer en geweten vrij te laten stemmen."

Rutten stelt de zaken op scherp. Voor haar staat het debat zelfs los van de federale regeringstafel. "Dit is voor mij geen zaak van de regering", klinkt het. "Er is afgesproken om dit soort dingen aan het parlement te laten. Er staat niets over in in het regeerakkoord." Of CD&V dat zal aanvaarden, is zeer de vraag. De kwestie kan de spanningen in de regering dus nog hoog doen oplopen.