"Banken schenden regels over belangenconflicten"

De regels over belangenconflicten worden door de financiële instellingen nog onvoldoende toegepast. Dat zegt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op basis van inspecties in de Belgische financiële sector in 2012. In situaties waarbij het belang van de bank aan dat van de klant tegengesteld kan zijn, worden de gedragsregels te weinig gerespecteerd.

De controles van de FSMA vorig jaar, gelden als een primeur in de wereld van de toezichthouders. De waakhond is loketbedienden eigenhandig gaan ondervragen over hun verkoopbeleid.

In 2012 hebben de circa 20 inspecteurs van de FSMA gefocust op het thema belangenconflicten. Ze gingen na of de gedragsregels werden gerespecteerd in situaties waarbij het belang van de instellingen aan dat van de klant tegengesteld kunnen zijn.

Er werden 395 bankmedewerkers ondervraagd, 269 in agentschappen en 126 op de hoofdzetel. De inspecties leverden 24 bevelen op waarbij de instelling verplicht werd om direct maatregelen te nemen, variërend van een verbod op de verkoop van een product tot het schrappen van een politiek waarbij het commissieloon gekoppeld wordt aan de verkoop van "het financiële product van de maand". Naast de 24 bevelen waren er ook 85 aanbevelingen, waarbij gewezen wordt op tekortkomingen.

Inmiddels zijn de FSMA-inspecteurs al bezig met een nieuwe controleronde. Deze keer focussen ze op zorgplicht. Nagegaan wordt of financiële instellingen hun klanten passende producten aanbieden.

De FSMA wil graag nog een stap verder gaan door aan "mystery shopping" te doen. Dat betekent dat de inspecteurs zich bij controles niet langer moeten bekendmaken. Hiervoor moet de wet op de bevoegdheden van de FSMA wel eerst worden aangepast.