Eindelijk een benoemde burgemeester in Wemmel

Bijna 9 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 heeft de faciliteitengemeente Wemmel eindelijk een benoemde burgemeester. Waarnemend burgemeester Walter Vansteenkiste van de lijst WEMMEL wordt volwaardig burgemeester nadat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) zijn benoeming heeft ondertekend.

De kiezer zorgde na de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Wemmel voor een ingewikkelde situatie. De Vlaamse eenheidslijst WEMMEL en de overwegend Franstalige Lijst van de Burgemeester (LB) haalden elk 12 van de 25 zetels. De resterende zetel werd behaald door een FDF-verkozene op een UF-lijst.

Aftredend burgemeester Chris Andries (LB) haalde het grootste aantal voorkeurstemmen en eiste meteen het burgemeesterschap op. Maar Andries kreeg te maken met dissidentie in zijn eigen lijst.

Een aantal verkozenen van LB schaarden zich achter Walter Vansteenkiste. Die werd in januari tijdens een geheime stemming ook aangeduid als waarnemend burgemeester.

"Nu kunnen we eindelijk het volle pond geven"

Nadien bereikten de twee grote fracties ook een overeenstemming over het bestuursakkoord en over de verdeling van de mandaten. In april werd waarnemend burgemeester Vansteenkiste ook officieel voorgedragen als burgemeester.

Vansteenkiste reageert opgelucht op zijn benoeming. "Deze saga is het gevolg van de regeling die is getroffen voor faciliteitengemeentes. Het is er niet op verbeterd met de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Nu zijn nog meer termijnen en beroepsprocedures mogelijk."

Tegelijk relativeert hij het hele gebeuren. "Ik kan niet ontkennen dat het een omslachtig gedoe is geweest. Anderzijds is 9 maanden vertraging op een legislatuur van 6 jaar snel vergeten. Nu kunnen we eindelijk het volle pond geven."

Chris Andries, die in van 2010 tot 2012 burgemeester was van Wemmel en die nu de sjerp aan zijn neus zag voorbijgaan, stapte vorige week ontgoocheld op bij de Lijst van de Burgemeester. Eind 2013 neemt hij ook ontslag als schepen. Hij blijft wel in de gemeenteraad als onafhankelijk raadslid.