Gecontesteerde geluidsnormen Leuven goedgekeurd

De Leuvense gemeenteraad heeft maandag na een heftig debat nieuwe geluidsnormen goedgekeurd voor cafés die luidere muziek spelen dan 85 decibel en die na 2 uur 's nachts nog open zijn. Voor hen geldt een limiet van 93 decibel.

De nieuwe limiet zal gecontroleerd worden door een meettoestel dat de horecazaken verplicht zijn te installeren en dat de meetresultaten continu zal doorsturen naar een centrale databank van de politie. Volgens schepen van Milieu Mohamed Ridouani (SP.A) treft de beslissing een vijftigtal cafés.

Tijdens de gemeenteraad uitte Sabine Bovend'aerde (Open VLD) kritiek op het feit dat de Leuvense geluidslimit een gemiddelde per minuut hanteert, terwijl Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) gemiddelden per 15 minuten oplegt. Rik Daems (Open VLD) was niet te spreken over het gebrekkige overleg met de horecasector en stelde dat de beslissing neerkomt op de invoering van een verdoken sluitingsuur.

Lies Corneillie (Groen) noemde het doorsturen van de geluidsdata een repressieve Big Brother-praktijk. Tine Eerlingen (N-VA) vond het niet kunnen dat de al zwaar belaagde horeca nog eens een zware factuur doorgeschoven krijgt en pleitte om te wachten met maatregelen tot de evaluatie van het decreet-Schauvliege.

Milieuschepen Ridouani van zijn kant wees erop dat de maatregel al geldt in steden als Barcelona en Rotterdam en dat hij in Leuven nauwelijks een vijftigtal cafés zal treffen. Het alternatief waarin het decreet-Schauvliege voorziet - een akoestisch onderzoek om na te gaan of isolatiemaatregelen moeten worden getroffen om de geluidsoverlast voor buren te beperken - zou voor de horeca bovendien veel duurder uitvallen.

De maatregel is volgens Ridouani bovendien absoluut noodzakelijk om gehoorschade bij jongeren te voorkomen: 15 procent van de jongeren kampt nu al met blijvende gehoorschade.

Horeca Leuven uitte de voorbije dagen felle kritiek op de verplichte aankoop van een duur registratietoestel en eiste ook soepelere geluidsnormen.