Hebben bewakingscamera's eigenlijk wel zin?

Veiligheidscamera's hebben amper een invloed op het aantal misdrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid van de Katho. In de straten rond een plaats waar camera's staan, neemt het aantal misdrijven zelfs toe.

De onderzoekers van het expertisecentrum hebben het aantal misdrijven dat nu op bepaalde plaatsen gepleegd wordt, vergeleken met het aantal dat er plaatsvond voor de camera's er geplaatst werden. Wat blijkt? De camera's hebben nauwelijks preventief effect, want in de buurten waar camera's staan, daalt het aantal misdrijven amper met 2 procent. In de straten daarrond blijkt het aantal zelfs te stijgen met 9 procent. Volgens de onderzoekers is er dus sprake van een zeker verplaatsingseffect.

De camera's zijn het meest doeltreffend om de algemene criminaliteit, diefstal en vandalisme tegen te gaan. Al is ook hier het gewenste effect gering. Plaatsen waar dergelijke camera's staan, worden ook frequenter bezocht door politiepatrouilles, dus het is niet duidelijk of de geringe daling van het aantal misdrijven, effectief correleert met de aanwezigheid van de camera's of te maken heeft met de verhoogde politie-aanwezigheid.

Op overlast, geweld, bedreigingen en fraude hebben de camera's geen effect. Het aantal overlastfeiten neemt wel toe, doordat er meer geregistreerd worden door de camera's, maar de camera's an sich voorkomen de feiten niet. Wat die feiten zelf betreft, zijn de camera's wel een handig hulpmiddel om daders en slachtoffers achteraf te identificeren.

Bewakingscamera's spelen daarnaast een zekere rol bij het onveiligheidsgevoel. Het grootste deel van de ondervraagden gelooft effectief dat de camera's criminaliteit voorkomen en voelt zich bijgevolg veiliger op plaatsen waar er dergelijke camera's staan. Ruim de helft van de respondenten ervaart cameratoezicht niet als een inbreuk op de privacy. Slechts een minderheid van 16 procent vindt dat wel.