Stad Gent moet 9 miljoen euro besparen

De gemeenteraad van Gent heeft gisteravond een reeks besparingen goedgekeurd. De stad moet een slordige 9 miljoen euro extra besparen. Bij de politie gaat het op termijn om zo'n 2,2 miljoen euro. De vakbonden nemen een afwachtende houding aan.

Concreet zal de stad tussen de 20 en 30 procent besparen op werkingskosten. Slechts 25 procent van de loonkosten die vrijkomen door pensionering of vrijwillige uitdiensttreding wordt opnieuw besteed. Met andere woorden: mensen die met pensioen gaan, worden niet allemaal vervangen.

De oppositie uitte tijdens de gemeenteraad haar bezorgdheid over het uitvoeren van de besparingsmaatregelen. Maar het is niet de bedoeling om blind te besparen, zegt schepen van Financiën Christophe Peeters (Open VLD). De besparingen zullen het resultaat zijn van een weloverwogen oefening.

"We gaan heel duidelijke keuzes maken: wat doen we wel nog en waar moeten we eventueel versterken? Zoals kinderopvang, bijvoorbeeld. Anderzijds: wat gaan we niet meer doen, wat kunnen we goedkoper en efficiënter doen? We willen vooral blijven investeren in de stad zoals we de voorbije 20 jaar gedaan hebben", aldus Peeters.

De komende weken wordt er een concreet besparingsplan opgesteld. De financiële contouren voor de bestuursperiode 2013-2019 worden pas tegen het najaar bekendgemaakt en uiterlijk eind december ter stemming voorgelegd.

Burgemeester Daniël Termont (SP.A) wees erop dat alle steden en gemeenten in financiële moeilijkheden zitten. Een halfjaar geleden zijn er, volgens de burgemeester, heel wat onverwachte financiële problemen komen bovendrijven. Termont stelde ook dat de besparingen die de federale overheid doorvoert, een extra belasting zijn voor de steden en gemeenten.

Bonden wachten af

Zowel ACOD LRB, ACV Openbare Diensten als de politievakbond NSPV wachten af wat de gevolgen voor het personeel zullen zijn van de besparingen. "Het is verontrustend, maar het valt nog af te wachten hoeveel er op personeel wordt bespaard en of er nog andere mogelijkheden zijn", zegt Dirk Van Himste van ACOD LRB.

Van Himste legt wel de verantwoordelijkheid van eventuele ontslagen bij het gemeentebestuur. "Ik herinner mij een verkiezingsdebat waar burgemeester Termont verklaarde dat hij geen intentie had om mensen af te danken, maar om aan te werven." Hij vindt dat er naast efficiëntie-oefeningen ook een kerntakendebat gevoerd moet worden.

Politievakbond NSPV wacht tot zondag om te reageren, want dan is er overleg tussen de korpschef en burgemeester Termont. "We begrijpen dat ook de politie moet besparen", zegt Koen Anraed van NSPV. "We moeten kijken welke voorstellen ze gaan leveren om de besparingen verder te zetten zonder de werking in het gedrang te brengen."

Ook Peter Wieme (ACV) wacht af wat de concrete gevolgen zijn. "Ik denk dat september een moeilijke maand wordt", zegt hij.

Nieuw reglement voor taxidiensten

De Gentse gemeenteraad keurde gisteren ook een nieuw reglement voor taxidiensten goed. Taxichauffeurs moeten voortaan een examen afleggen bij het mobiliteitsbedrijf van de stad. Onbekwame chauffeurs worden geschorst, en er komt een nieuwe chauffeurspas, om een beter overzicht te behouden over het aantal chauffeurs. Het nieuwe reglement gaat in op 1 augustus.