Steeds meer EU-buitenlanders vinden geen werk meer

Steeds meer EU-buitenlanders hebben geen werk en zijn op zoek naar een job. Dat blijkt uit cijfers van Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). De oorzaak ligt onder meer bij de Europese crisis en de uitbreiding van de EU. Opvallend is de toename van werkzoekenden uit Oost-Europa.

“We stellen effectief de laatste vijf jaar een sterkere stijging vast van de niet-werkende werkzoekenden uit de Europese Unie (+4.000, +40,2%) dan bij die van buiten de EU (+3.000, +16,8%) of bij de Belgen (+8.700, +13,5%)”, zegt een medewerkster van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid van Actiris.

De niet-werkende werkzoekenden uit de EU zijn weliswaar niet allemaal voormalige expats. Of ze ooit met een contract naar hier gekomen zijn, is niet in de statistiek hervat, benadrukt het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid. "En de evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden per nationaliteit is naast migratie ook afhankelijk van andere fenomenen als regularisatie en naturalisatie”, aldus de medewerkster.

Ze geeft meerdere oorzaken voor die stijging: de Europese crisis, de uitbreiding van de EU (Polen, Roemenië, Bulgarije, …), een nieuwe Europese wetgeving die de mobiliteit van de werknemers en werkzoekenden bevordert en de rol van Brussel als internationale hoofdstad van de EU.

“Op het niveau van de EU-landen merkten we in de periode 2008-2012 een belangrijke stijging van het aantal werkloze werkzoekenden in absolute cijfers en in percentage. Het gaat om de volgende cijfers: voor Frankrijk: + 872 (+27,7%), Spanje : +821 (+57,2%), Polen: + 517 (+158,8%), Roemenië: +449 (+183,5%), Portugal: +264 (+24,8%), Bulgarije: +212 (+292%).“

“Minder belangrijk in absolute waarde daarentegen stellen we ook een stijging vast van de Nederlanders (+46,5%), van de Duitsers (+37%).”

"De stijging van de niet-werkende werkzoekenden met een EU-nationaliteit kan dus niet enkel verklaard worden door de Europese crisis of door de uitbreiding maar de stijging moet ook in verband worden gebracht met de rol van Brussel als hoofdstad van de EU en de aantrekking die Brussel heeft.”

Ook Vlaamse werkloosheid stijgt

Een vergelijkbare, algemene tendens zien we in Vlaanderen. “In de eerste drie kwartalen van 2008 was de economie nog in goede doen, de start van de financiële crisis in oktober 2008 vertaalde zich nadien in een toename van de werkloosheid. Tussen 2008 en 2012 steeg de Vlaamse werkloosheid jaarlijks gemiddeld met 35.547 eenheden of 21,9%, van 168.890 tot 204.437. Gezien deze evolutie is het niet verrassend dat het aantal werkzoekenden met een buitenlandse nationaliteit ook stijgt”, benadrukt Ronny Misplon van de VDAB-Studiedienst.

“Opvallend is de toename van werkzoekenden uit Oost-Europa. De migratie baseert zich op zogenoemde pull- en push-elementen: de slechtere arbeidsmarktkansen in de nieuwe EU-landen en de betere perspectieven en hogere lonen hier verklaren mee de toename van de migratie uit deze landen”, zegt Misplon nog.