Vlaamse Scholierenkoepel juicht plan tegen schoolverzuim toe

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) juicht de plannen toe van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) om het fenomeen van "luxeschoolverzuim" op het einde van het schooljaar aan te pakken. Smet wil ouders onder meer verbieden met handgeschreven briefjes te zwaaien om vroegtijdig met hun kroost op vakantie te vertrekken. De VSK wijst de minister wel op enkele aandachtspunten.

Minister Smet werkt al langer aan een plan om "luxeschoolverzuim" op het einde van het schooljaar aan te pakken. In tegenstelling tot eerdere beloftes, is dat plan ook dit jaar nog steeds niet definitief klaar.

Toch is nu al duidelijk welke maatregelen de minister in petto heeft. Zo wil hij ouders verbieden om met eigenhandig geschreven briefjes aan te draven als excuus voor het feit dat ze voor het einde van het schooljaar met hun kinderen op vakantie vertrekken.

Hij wil ook dat scholen de laatste dagen van het schooljaar anders organiseren zodat kinderen minder makkelijk kunnen spijbelen. Zo kunnen de deliberaties op een later tijdstip plaatsvinden.

"Geef leerkrachten genoeg tijd om te delibereren"

De Vlaamse Scholierenkoepel toont zich een voorstander van de plannen van de minister maar draagt enkele punten aan waaraan hij aandacht moet besteden. Zo vrezen de scholieren fouten of slordigheden in de beoordelingsprocedure als de deliberaties op het laatste moment worden gehouden.

"Wij willen correcte punten", zegt voorzitter Lyle Muns. "Het gaat over ons attest en dat is te belangrijk om zomaar snel te bespreken in de klassenraad. Geef leerkrachten dus genoeg tijd om te delibereren."

De VSK vreest ook dat feedbackmomenten met leerkrachten in het gedrang zullen komen. "Door strakkere deliberatiedeadlines en een compactere organisatie van de oudercontacten en rapportuitreikingen helemaal op het einde van het schooljaar, zullen leerlingen niet genoeg tijd krijgen om hun rapport en hun vragen te bespreken met hun leerkrachten. Dat kan niet de bedoeling zijn."