ACOD: "Morgen zal er geen chaos zijn op het spoor"

Kunnen pendelaars en toeristen morgen rekenen op een vlotte treinreis of niet? De signalen waren de voorbije dagen erg tegenstrijdig: "chaos" volgens de ene, "geen chaos" volgens de andere. De ACOD was vanochtend duidelijk bij "Hautekiet": "Morgen zal er geen chaos zijn op het spoor."

De socialistische vakbond kondigde op 15 juni al aan dat er een stakingsaanzegging is ingediend voor een deel van het personeel van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus over de spoorwerkers, niet over de treinbestuurders of -begeleiders.

De actie gaat in om middernacht en zal 24 uur duren. Voor Vlaanderen zijn er acties gepland tussen tien en twaalf, na de ochtendspits dus. De gevolgen voor de treinreizigers zouden beperkt moeten zijn. Maar zeker is dat niet, want er is meer bereidheid tot actie bij de Waalse vakbondslui en als zij seinhuizen of sporen bezetten, zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor het treinverkeer in Vlaanderen.

De voorbije dagen werd de ene keer gecommuniceerd dat er hinder zal zijn over het hele net, en de andere keer dat het zal meevallen. Hoe zit het nu? "Er zal morgen geen chaos zijn op het spoor", klonk het vanochtend in "Hautekiet" uit de mond van Jean-Pierre Goossens, voorzitter van de Vlaamse ACOD Spoor.

Nochtans kwamen uit de hoek van de Franstalige CGSP Cheminots andere geluiden. Zij verklaarden duidelijk: "Morgen syndicale actie, met alle gevolgen vandien. Reken niet op een trein."

"Dat is niet het ordewoord dat gegeven is in ons uitvoerend bureau", zegt Goossens. "We hebben gezegd dat we de mensen twee uur tijd gaan geven om informatie te krijgen. Ons terrein is vrij uitgestrekt. Ze moeten dus tijd krijgen om naar de plaats te gaan waar die informatie gegeven wordt. Om die mensen in te dekken, is er een actie van 0 tot 24 uur. We hebben er ook altijd bijgezegd dat we de treinen niet gaan blokkeren."

"Er is hierover inderdaad wel discussie geweest in Charleroi. Vandaar dat we er vandaag nog eens over vergaderen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en te herinneren aan de afspraken die we gemaakt hebben in het uitvoerend bureau", aldus Goossens. "Een ordewoord is een ordewoord en een afspraak is een afspraak. En daar moet iedereen zich aan houden."

Spoorwegmaatschappij NMBS nam gisteren alvast het zekere voor het onzekere, en raadde reizigers aan uit te kijken naar alternatieven voor de trein. "Het is een drukke periode", zegt woordvoerder Bart Crols. "Er is een stakingsaanzegging ingediend voor 24 uur. Het is onze plicht om de reizigers te informeren."

#mijntreinrijdt

Op Twitter circuleert intussen een oproep onder reizigers om morgen de hashtag #mijntreinrijdt te gebruiken om medereizigers zo op de hoogte te houden over de treinen die rijden.

De officieuze stationschef van de NMBS geeft alvast het goede voorbeeld: