Diploma is buffer tegen crisis

Door de crisis is de inkomenskloof tussen hoog- en laaggeschoolden groter geworden. In België nam tussen 2008 en 2011 de werkloosheid bij hogergeschoolden bovendien minder snel toe. Dat blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Wie goed geschoold is, is beter beschermd tegen de crisis. Dat blijkt uit het OESO-rapport "Education at a Glance 2013" dat gisteren werd gepubliceerd. In 2008 verdienden hogergeschoolden gemiddeld 75 procent meer dan lagergeschoolden. Drie jaar later was die inkomenskloof met 15 procentpunten toegenomen, tot 90 procent.

In België steeg de werkloosheid bij lagergeschoolden (+2%) tussen 2008 en 2011 meer dan bij hogergeschoolden (+0,2%). Voor wie hoger geschoold is, nam de kans om in de werkloosheid te verzeilen dus minder sterk toe dan voor wie lager geschoold is, wat het belang van een goede scholing extra in de verf zet.

Drie op de vier Belgen hebben diploma hoger middelbaar

Uit de cijfers blijkt ook dat bijna drie op de vier Belgen een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben. Voor een kwart van de Belgen is dat dus niet het geval.

In de leeftijdscategorie van 25 tot 64 jaar heeft 71 procent van de Belgen een middelbaar diploma. België scoort daarmee iets slechter dan het OESO-gemiddelde (75%). Bij de 25 tot 34-jarigen loopt het aantal op tot 82 procent, evenveel als het gemiddelde van de 34 OESO-landen.