Franstalige magistraten protesteren tegen hervormingen justitie

Op de trappen van het Justitiepaleis in Brussel hebben Franstalige magistraten en advocaten actiegevoerd uit onvrede met de geplande hervormingen bij justitie. Hun Nederlandstalige collega's delen hun bekommernissen, maar deden niet mee aan de acties.

De magistraten protesteerden onder andere tegen de hervorming van de juridische bijstand en de verhoogde mobiliteit die van hen gevraagd wordt.

Lucien Nouwynck, procureur-generaal in Brussel, vindt het een illusie dat bepaalde hervormingen de problemen bij justitie zullen oplossen: "Je kunt geen magistraat van de ene kamer naar de andere overhevelen, want dan creëer je een probleem bij die andere kamer. Je lost een probleem op door een ander probleem te veroorzaken."

Nederlandstalige collega's "delen bekommernissen"

De Vlaamse advocaten en de Nederlandstalige magistraten deden woensdag niet mee aan de acties van hun Franstalige collega's maar ze delen wel hun bekommernissen.

"We doen niet mee omdat we vinden dat de rechtzoekende niet de dupe mag zijn. Er is al zo veel achterstand, zeker in Brussel", zegt Kathleen Vercraeye, woordvoerster van de Orde van Vlaamse Balies (OVB).

"Maar dat wil niet zeggen dat we bepaalde bekommernissen niet delen, onder meer over de juridische bijstand. We hebben minister van Justitie Annemie Turtelboom opgeroepen om haar plannen die nu voorliggen grondig te herwerken. En we hopen dat we weer rond de tafel gaan zitten om tot een echte, globale en samenhangende hervorming te komen."

De OVB is onder meer niet te spreken over de hervormingsplannen van Turtelboom voor het pro-Deosysteem. Volgens de advocaten beperken die zich tot een reeks budgettaire besparingsmaatregelen, zonder oog voor de kwaliteit. Zij vragen daarom net extra middelen.

Als minister Turtelboom haar plannen toch doorvoert voor het zomerreces, dreigt de OVB naar het Grondwettelijk Hof te stappen.