Sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven schrapt 21 banen

Bij de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven verliezen 4 bedienden en 17 arbeiders hun job. Dat heeft de directie bekendgemaakt na een bijzondere ondernemingsraad. De vakbonden vinden dat de alternatieven onvoldoende onderzocht werden en hebben een stakingsaanzegging ingediend.

De ontslagen passen in een besparingsoperatie die momenteel wordt doorgevoerd. Woonhaven heeft te kampen met een financiële put van 11 miljoen euro.

De vakbonden reageren ontgoocheld. "We hebben er begrip voor dat er bespaard moet worden, maar niet op de kap van het personeel. Zij zijn niet verantwoordelijk voor deze situatie", zei vakbondsman Bart Seijnhaeve in een reactie bij Radio 2 Antwerpen. Volgens hem draagt ook de overheid een deel van de verantwoordelijkheid: "Op Vlaams niveau is zomaar beslist om een deel van de subsidies af te schaffen. Dat heeft ertoe geleid dat er nu een immens tekort is."

De vakbonden vinden dat de directie te snel overgaat op een inkrimping van het personeelsbestand. Volgens Gerard Van der Elst (ACOD) waren er ook andere voorstellen: "Men heeft te weinig gekeken naar alternatieven die we voorstelden zoals het intern bijscholen van personeelsleden, zodat bepaalde taken niet uitbesteed moeten worden aan derden."

Er is een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend. Bij de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven werken momenteel ongeveer 280 personeelsleden.