1 op de 2 bouwterreinen dicht na controle arbeidsinspectie

De veiligheidstoestand op de bouwterreinen is erbarmelijk. Tot dat besluit komt de arbeidsinspectie na controleacties op bouwterreinen van een 800-tal werkgevers. Eén op de twee terreinen werd tijdelijk stilgelegd vanwege inbreuken.

De arbeidsinspectie voerde op 21 maart en 18 juni bliksemacties uit op bouwterreinen in heel België. Daarvoor werden zowat 150 arbeidsinspecteurs ingeschakeld.

De acties namen de kleine terreinen in het vizier. De controles waren toegespitst op zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van zware en dodelijke ongevallen. De inspecteurs spitsten zich toe op vallen van daken, vallen door openingen die zijn opengelaten binnen de gebouwen die in aanbouw of in renovatie zijn, bedolven worden bij grondwerken en dies meer.

Op de twee dagen werden dezelfde vaststellingen gedaan: slechts één op de vier werkgevers was in orde. De activiteiten werden meer dan één op de twee keer stopgezet. In 25 procent van de gevallen werden schriftelijke of mondelinge opmerkingen gemaakt. De meest voorkomende inbreuken hadden betrekking op de bescherming tegen vallen.

Tijdens deze eerste twee acties heeft de inspectie geen processen-verbaal opgesteld. Maar bij de volgende actie overweegt de arbeidsinspectie haar strategie ten aanzien van kleine bouwterreinen te herzien. Ze wil meer systematisch pv's opstellen, zeker bij herhaalde vaststelling. Ook wil ze de sector benaderen om tot een actieplan te komen. De volgende bliksemactie is in de loop van de maand september gepland.

Meest gelezen