"Jeugdwerkloosheidsplan EU is weinig ambitieus"

De plannen om iets te doen aan de hoge jeugdwerkloosheid die op de Europese top in Brussel worden besproken, komen rijkelijk laat en zijn weinig ambitieus. Dat zegt hoogleraar economie Marcel Jansen, die momenteel gastprofessor is aan de universiteit van Madrid.

De plannen zijn veeleer een manier om het imago van de Europese leiders te redden, vindt Jansen. Die willen 6 miljard euro vrijmaken om werkloze jongeren binnen de vier maanden een nieuwe baan, een stageplaats of een opleiding te bieden.

Maar zelfs als Spanje een derde van die som ter beschikking zou krijgen, dan volstaat dat lang niet om de meer dan 700.000 werkloze Spaanse jongeren te helpen.

Om enig succes te hebben in Spanje moet de arbeidsmarkt daar in de eerste plaats hervormd worden. "Jongeren zijn hier grotendeels slachtoffer van de grote tegenstelling op de arbeidsmarkt tussen mensen met vaste en tijdelijke contracten", zegt Jansen. "Dat verklaart waarom jongeren zo'n lange tijd nodig hebben om een vaste baan te krijgen en nu in de crisis continu kortlopende tijdelijke baantjes krijgen. In deze situatie is het onmogelijk om een goed beleid te voeren, dus eerst moet werk gemaakt worden van het weghalen van die structurele hindernissen op de arbeidsmarkt."

Daarnaast zou het Europese geld gebruikt moeten worden om jongeren die zonder opleiding de arbeidsmarkt zijn opgegaan om in de bouwsector te werken, door te laten studeren, in plaats van ze een baan aan te bieden. Jansen is ook van mening dat er in Europa te snel en te hard bezuinigd wordt. Daardoor is nu ook het noorden van Europa in recessie en dat versterkt de recessie in Spanje.