"Justitie mag niet alle heil van hervormingen verwachten"

Tijdens het vragenuurtje in het parlement is gebleken dat de oppositie geen goed oog heeft in de geplande hervorming van justitie die minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) wil doorvoeren. Turtelboom verdedigde haar beleid met vuur. "Hervormingen lokken altijd kritiek uit. De enige manier om dit te vermijden, is niks doen. Voor mij is dat geen optie."

Liefst over 5 dossiers die de voorbije week de actualiteit haalden, kreeg minister Turtelboom tijdens het vragenuurtje in het parlement vragen in de maag gesplitst.

Ze kreeg vragen over zowel de overbevolking in de gevangenis van Vorst, de kritiek van de Raad van State op de hervorming van de gerechtelijke bijstand, de onregelmatigheden bij de benoemingen bij de Hoge Raad voor Justitie, de verjaring van fraudedossiers als de niet-betaling van dokters voor hun prestaties in de gevangenis.

"De grote berg zal een muis baren"

"U hebt een probleem met zowat de ganse justitie", zei Stefaan Van Hecke van Groen. "De enige die niet klagen zijn de fraudeurs. Ze ontsnappen aan vervolging door hun straf af te kopen of omdat de zaak verjaart." Net als Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) hekelde hij dat Turtelboom niet met concrete cijfers op de proppen kwam over hoeveel fraudedossiers momenteel dreigen te verjaren.

Wat de hervorming van de gerechtelijke bijstand betreft, kwam de kritiek vanuit de meerderheidspartij MR. Nadat de Raad van State heeft geoordeeld dat bepaalde categorieën mensen moeten worden uitgesloten bij het invoeren van "remgeld" voor de pro-Deobijstand, rekende Marie-Christine Marghem van MR uit dat "3 van de 6 miljoen euro voor rechtsbijstand verloren gaat". "De grote berg die al "een kleine hervorming" werd genoemd, zal een muis baren die "helemaal niks" heet."

Sonja Becq van CD&V brak op dit punt een lans voor een globaal plan waarbij rekening wordt gehouden met de budgettaire situatie maar ook met de meest kwetsbaren en met een grondige visie op de eerstelijnsbijstand.

"Hervormingen lokken altijd kritiek uit"

Turtelboom zelf verdedigde haar beleid met vuur vanop het spreekgestoelte. Ze blijft achter de geplande hervorming van justitie staan. "Hervormingen lokken altijd kritiek uit", zei ze. "De enige manier om dat te vermijden, is niks doen. Voor mij is dat geen optie."

"De hervorming zal leiden tot grotere arrondissementen. Dat komt de mobiliteit van magistraten ten goede. Op die manier kan de historische achterstand in de behandeling van dossiers worden weggewerkt én vermeden."

Ze benadrukte voorts dat dit en volgend jaar 3 nieuwe gevangenissen de deuren openen om het probleem van de overbevolking aan te pakken. Wat de verjaring van fraudedossiers betreft, wil ze geen crisiscel oprichten. "De oppositie heeft zelf al te kennen gegeven dat dit geen afdoende oplossing is."

Ze herhaalde ook dat het gerechtelijk arrondissement Brussel volgend jaar op 13 bijkomende rechters kan rekenen. Bovendien wordt in Brussel in september een nieuwe kamer geopend speciaal om financiële en fiscale misdrijven aan te pakken.

De oppositie toonde zich evenwel niet onder de indruk. "Justitie mag niet alle heil van hervormingen verwachten", sneerde Van Hecke.