"Sfeer is gemoedelijk, stevig, gezellig, zelfs humoristisch"

Een mogelijke verhoging van de taks op alchol en tabak ligt op tafel bij de begrotingsbesprekingen. Dat heeft minister van Financiën Koen Geens (CD&V) gezegd in "Villa politica". Maar voor de rest blijft hij karig met commentaar. "Ik hoop te landen voor het weekend, maar eigenlijk weet je dat nooit." Aan beide zijden van de taalgrens laten de liberalen verstaan dat nieuwe belastingen zo veel mogelijk moeten worden vermeden.

Gisteravond ging het kernkabinet uiteen zonder een akkoord over de begrotingscontrole. De ministers hadden willen landen vóór de start van de Europese top, maar dat is dus niet gelukt. Naar verluidt liepen de gesprekken spaak op de schoolpremie. Open VLD zou het voorstel op tafel hebben gelegd die af te schaffen waarop CDH-vicepremier Joëlle Milquet woedend de stekker uit het overleg trok.

"We hebben de premier gezworen dat we er niet over zouden spreken", houdt Geens zich op de vlakte tijdens "Villa politica". Maar ligt een verhoging van de taks op alcohol en tabak weer op tafel? "Het is evident dat als men nieuwe inkomsten zoekt, men daar gaat zoeken waar niet de zwaarste lasten liggen, en dat is consumptie", aldus Geens. "En dan komen de accijnzen uiteraard in aanmerking."

De regering moet op zoek naar 524 miljoen euro, maar volgens Geens wil de regering méér doen dan wat het monitoringcomité vraagt. "Samen met een inspanning van de gemeenschappen en gewesten zullen we boven het miljard euro besparen", klinkt het. 

Voor de rest wil de minister weinig kwijt. "Maar de sfeer is gemoedelijk, soms stevig, maar ook gezellig en soms zelfs humoristisch. Ik hoop te landen voor het weekend, maar je weet dat nooit zeker. We dachten namelijk ook vannacht te landen, dus wie weet duurt het zelfs tot volgende woensdag."

"Sleutels van het regeerakkoord respecteren"

De liberalen laten intussen weten dat wat hen betreft niet te veel nieuwe belastingen mogen opduiken bij deze begrotingscontrole. Dat hebben zowel Open VLD-vicepremier Alexander De Croo als MR-vicepremier Didier Reynders laten verstaan in de Kamer.

De liberalen zien meer heil in bijkomende besparingen. De socialisten benadrukken evenwel dat bij eerdere begrotingscontroles al heel wat is bespaard. Ook CD&V-vicepremier en minister van Defensie Pieter De Crem voelt weinig voor bijkomende besparingen in zijn eigen departement.

Toch wil De Croo dat de evenwichten uit het regeerakkoord worden gerespecteerd. "In het regeerakkoord hebben we bepaalde sleutels afgesproken wat betreft de verhouding tussen uitgaven en inkomsten", zei hij.

"Die sleutels moeten worden gerespecteerd. Ik voel aan dat een meerderheid van de collega's daarvan overtuigd is. Het neemt gewoon wat tijd om dit alles uit te werken." Concreet is in het regeerakkoord afgesproken dat minder dan een derde van het geld aan de zijde van nieuwe inkomsten moet worden gezocht.

Begroting 2014

Volgens de meeste onderhandelaars zouden de begrotingsbesprekingen rond moeten zijn tegen het einde van het weekend. Morgenmiddag na de Europese top hervat het kernkabinet de gesprekken.

Het begrotingsoverleg gaat overigens niet alleen over het op koers houden van het budget van dit jaar, maar legt ook al de grote lijnen vast van dat van volgend jaar. De vrees bestaat immers dat het vele politici in het najaar aan "politieke moed" zal ontbreken om met de federale verkiezingen in het verschiet nog verregaande begrotingsmaatregelen te nemen.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) benadrukt wel dat het niet de bedoeling is nu al de hele begroting van 2014 af te hebben. "We moeten gewoon nu al zo veel mogelijk doen. Maar het volledige plaatje is geen doelstelling. De conjunctuurcijfers en barometers wijzigen trouwens om de haverklap."