Gevangenis van Nijvel volgt het voorbeeld van Vorst

In navolging van Vorst mag de gevangenis van Nijvel sinds vanmiddag geen nieuwe gevangenen meer opnemen. Dit heeft burgemeester Pierre Huart (MR) beslist. De Brusselse procureur des Konings Bruno Bulthé eist intussen een oplossing voor Vorst.

Op bevel van de burgemeester van Vorst worden in de gevangenis van zijn gemeente geen nieuwe gevangenen meer toegelaten. Daardoor moeten mensen die aangehouden worden, opgevangen worden in de lokale politiecommissariaten. Gisteravond konden zeven aangehoudenen nog naar andere gevangenissen gebracht worden.

"Ook vandaag hebben we voor een aantal nieuwe aangehoudenen elders onderdak gevonden", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch, maar een structurele oplossing is dringend nodig.

"De maat is meer dan vol", zegt de Brusselse procureur des Konings Bruno Bulthé. "Wij worden sinds enkele dagen geconfronteerd met een probleem dat niet het onze is en dat heeft lang genoeg geduurd. Tot nu toe hebben we steeds een oplossing kunnen vinden voor de problemen die zich stelden en hebben we nog niemand in vrijheid moeten laten die een gevaar betekent voor de maatschappij, maar dat blijft niet duren. We kunnen niet elke ochtend twee uur zitten anticiperen op alle mogelijke moeilijkheden."

De procureur is alvast niet van plan om het beleid van zijn parket te versoepelen. "Ik vertik het om aan mijn magistraten of aan de onderzoeksrechters te vragen om mensen waarvan zij denken dat die een zeker gevaar voor de samenleving betekenen en in de cel moeten zitten, niet van hun vrijheid te beroven. Die verantwoordelijkheid weiger ik te nemen."

"Ik ben me terdege bewust van de situatie in de Belgische gevangenissen", gaat de procureur verder. "Maar het komt aan andere diensten toe daar een oplossing voor te vinden. Mag ik erop wijzen dat het besluit van het gemeentebestuur van Vorst van juni 2012 dateert, een jaar geleden?"

Ook in Nijvel

Vandaag kreeg Vorst navolging, want ook de gevangenis van Nijvel mag sinds vanmiddag geen nieuwe gevangenen meer opnemen. Burgemeester Pierre Huart (MR) besliste dat na een vergadering met afgevaardigden van het stakende personeel, de directie van het gevangeniswezen, de directrice van de gevangenis en de procureur des Konings.

Aanvankelijk wilde de burgemeester het aantal gevangenen in Nijvel vanaf 1 juli beperken tot 248. Maar na de vergadering gaf hij de lokale politie de opdracht de komst van elke nieuwe gevangene te verbieden vanaf 14 uur, op voorwaarde dat de cipiers hun staking stopzetten.

De cipiers van Nijvel legden vandaag uit protest tegen de overbevolking in de gevangenis het werk neer, nadat een gedetineerde woensdag tegen verscheidene van hen geweld had gebruikt. Bovendien had een onderzoeksrechter twee gevangenen naar Nijvel gestuurd die eigenlijk in Vorst moesten worden opgesloten.