Inflatie op hoogste peil van dit jaar

De voorbije maand is de index van de consumptieprijzen in ons land gestegen van 1,18% naar 1,59%. Dat is vooral het gevolg van de stijging van de aardolieproducten.

Volgens de FOD Economie was er in juni een stijging met 0,21 punt tot 122,53 punten of in percenten 1,59%. Dat is het hoogste peil dit jaar.

De stijging is vooral toe te schrijven aan de aardolieproducten. Ook de buitenlandse reizen (+5,6%) en vis (+2,8%) werden duurder. Snijbloemen werden dan weer fors goedkoper (-4,5%).

De gezondheidsindex, waarin producten als alcohol, tabak en brandstoffen geweerd worden, steeg in juni met 0,2 punten tot 121,02 punten, goed voor een inflatie van 1,69%. De gezondheidsindex wordt gebruikt voor het berekenen van de spilindex en deze wordt deze maand niet overschreden.