Station Ieper en omgeving even ontruimd na gaslek

Het station van Ieper is deze morgen ontruimd omdat tijdens werken een graafkraan een leiding had kapotgetrokken. Ook de bewoners van de aangrenzende Waterkasteelstraat werden geëvacueerd. Het lek is intussen gedicht.