Voor het eerst kleuter met gebarentolk in de klas

Voor het eerst heeft een dove kleuter ook een tolk Vlaamse Gebarentaal in de klas. De ouders van de 3-jarige Basil dwongen dat recht af. Er is een decreet in de maak dat het recht op een tolk vastlegt voor kinderen in het basisonderwijs. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Standaard.

Een regeling met een gebarentolk bestaat al vanaf het secundair onderwijs, maar is er nog niet voor het basisonderwijs. "Maar we willen koste wat het kost dat onze zoon het kleuteronderwijs kan volgen in zijn moedertaal: de Vlaamse Gebarentaal", zeggen de ouders van Basil, die ook doof zijn. Ze trokken met die vraag naar het ministerie van Onderwijs, maar kregen daar nul op het rekest. Daarop besloten ze juridische stappen te ondernemen.

"Na een jaar procederen vroeg het ministerie ons tot een minnelijke schikking te komen. In april gingen ze ten slotte akkoord om Basil voor de rest van dit schooljaar én het volgende een gebarentolk toe te wijzen", klinkt het. Basil, die in de eerste kleuterklas zit van een basisschool in Brugge, heeft nu recht op twintig tolkuren per week.

Vanaf volgend schooljaar zullen ouders tolkuren voor hun dove kinderen al in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs kunnen aanvragen, op voorwaarde dat de leerling voldoende kennis heeft van de Vlaamse Gebarentaal.