Werkloosheid overheerst de Europese top in Brussel

In Brussel zijn de EU-staatshoofden en -regeringsleiders bijeen voor hun traditionele zomertop. Op tafel liggen nu al twee belangrijke akkoorden, maar er zijn nog genoeg struikelblokken over voor een pittig gesprek. Onder meer de aanpak van de jeugdwerkloosheid staat hoog op de agenda.

De Europese leiders starten hun top alleszins onder een goed gesternte. Gisteren werd tussen de instellingen van de EU een akkoord bereikt over de aanpak van banken in moeilijkheden. Dat akkoord behelsde een garantie voor spaargeld tot 100.000 euro, maar tegelijk ook dat de belastingbetaler niet voortdurend moet opdraaien, wel de aandeelhouders en grote spaarders. 

Nog voor het begin van de top pakte de EU uit met een akkoord over de meerjarenbegroting 2014-2020 en dat na maandenlang touwtrekken.

Dat wil niet zeggen dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders nu geen andere zorgen meer hebben. Bovenaan op de agenda staat de hoge werkloosheid, vooral dan in de zuidelijke lidstaten zoals Spanje en Griekenland, waar die oploopt tot meer dan 25%. De jeugdwerkloosheid bedraagt er zelfs meer dan 50%.

Dat kan niet blijven duren, maar over de aanpak ervan bestaat onenigheid. Duitsland wil niet opnieuw massaal geld in het collectebusje werpen, maar wijst op de verantwoordelijkheid van de lidstaten die hun eigen economie moeten hervormen en meer concurrentieel maken.

Toch lijkt er een opening mogelijk: de Duitse bondskanselier Angela Merkel is bereid om een beperkt werkgelegenheidsfonds te steunen als de schuldenlanden fors herstructureren. Ook is de EU bereid om het kapitaal van de Europese Investeringsbank (EIB) op te trekken om zo kleine en middelgrote ondernemingen te helpen om mensen aan te nemen.

Nieuwe leden voor de deur

De top zal wellicht ook het licht op groen zetten voor de toetreding van de voormalige Joegoslavische deelrepubliek Kroatië. Eerder zijn de struikelblokken voor die Kroatische toetreding al uit de weg geruimd.

Ook de voormalige vijand Servië hoopt dat de EU besluit om toetredingsonderhandelingen te beginnen. Belgrado hoopt over vijf jaar lid te kunnen zijn van de Europese Unie.