2 miljard euro extra voor strijd tegen jongerenwerkloosheid

Op de Europese top in Brussel is onder meer beslist dat Europa tot 8 miljard euro versneld zal uittrekken om de jongerenwerkloosheid aan te pakken. Dat is 2 miljard euro meer dan eerst begroot was. De Europese Raad en het Europees Parlement hebben daarnaast een akkoord bereikt over de meerjarenbegroting.
AP2013

De top stond op de eerste dag vooral in het teken van de jongerenwerkloosheid. 1 op de 4 jongeren in de Europese Unie is werkloos. In landen als Spanje en Griekenland is dat zelfs meer dan 50 procent.

Op de top is beslist dat er volgend jaar niet 6, maar 8 miljard euro beschikbaar gesteld wordt voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Het geld moet dienen om jongeren aan een baan of een stageplaats te helpen. Ook enkele Belgische regio’s zoals de hoofdstad en de streek rond Luik krijgen een deel van dat budget.

Voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy benadrukt dat de Europese inspanningen het volledige probleem niet zullen oplossen. Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel ligt de belangrijkste uitdaging bij de nationale regeringen, die meer moeten focussen op hervormingen om de groei aan te zwengelen en meer banen te creëren.

Behalve maatregelen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, komen er via de Europese Investeringsbank ook maatregelen om de kredietverlening aan kmo’s te verbeteren. De ministers van Financiën van de Europese Unie zijn het uiteindelijk ook eens geworden over de manier waarop falende banken in het vervolg gered kunnen worden.

AP2013

Begrotingsakkoord voor 2014-2020

De Europese Raad heeft daarnaast een begrotingsakkoord bereikt met het Europees Parlement voor de periode van 2014-2020. Het gaat om een bedrag van 960 miljard euro. De staatshoofden en regeringsleiders hadden dat akkoord eigenlijk in februari al bereikt, maar het werd toen afgeschoten door het Europees Parlement. Nu is het na enkele aanpassingen toch goedgekeurd.

Op het overleg heeft de Britse premier David Cameron lange tijd dwarsgelegen. Groot-Brittannië eiste garanties voor het integrale behoud van de Britse korting op de bijdrage aan de Europese meerjarenbegroting, maar uiteindelijk schaarden alle 27 landen zich achter de begrotingsdeal.

Het akkoord heeft opnieuw aangetoond dat Europa erg verdeeld is over de manier waarop de unie uit de crisis wil geraken. Sommige landen willen meer geld uitgeven om de economie aan te zwengelen, terwijl andere net willen besparen en snijden in de uitgaven.