"Rapporten niet uitreiken is onaanvaardbaar en onwettig"

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) veroordeelt de praktijk die sommige scholen erop zouden nahouden waarbij ze leerlingen hun schoolrapport weigeren mee te geven als niet alle schoolfacturen zijn betaald. "Elk kind heeft het recht haar of zijn schoolresultaten te kennen", zegt de minister.

In "Hautekiet" op Radio 1 bleek vanmorgen dat sommige scholen in Vlaanderen leerlingen weigeren hun schoolrapport mee te geven als niet alle schoolfacturen zijn betaald.

Een van die scholen zou het KTA in Aalst zijn. In "Het journaal" verklaarden een leerlinge en een moeder dat de school sommige leerlingen om die reden het rapport heeft geweigerd.

Maar algemeen directeur Eddy Michotte weerlegt de aantijgingen. "Leerlingen moeten hun rapport krijgen. Punt. Maar leerlingen moeten ook administratief in orde zijn", stelt hij. "Soms stelt zich het probleem dat facturen onbetaald blijven. In het geval van het KTA staat nog voor meer dan 15.000 euro aan onbetaalde facturen open."

Toch betekent dit niet dat de school rapporten weigert. "Dat hebben de leerlingen verkeerd begrepen. We hebben hen gevraagd contact op te nemen met de adjunct-directeur om hun administratie in orde te brengen. Dat betekent niet dat ze hun rapport niet zullen krijgen."

"Elk kind heeft recht op haar of zijn rapport"

Hoe het ook zij, voor minister Smet kan de praktijk niet door de beugel. "Rapporten niet uitreiken is onaanvaardbaar en onwettig", zei hij. "Al in 2010 hebben we duidelijk gesteld dat elk kind het recht heeft haar of zijn schoolresultaten te kennen. Dat staat los van het feit of ouders een schoolfactuur niet kunnen of willen betalen. Daarvoor bestaan andere procedures."

Smet is van plan de betrokken scholen "tot de orde te roepen". Ook de koepel van het katholieke onderwijs (VSKO) verwerpt de praktijk. "Elk kind heeft recht op haar of zijn rapport, ongeacht eventuele onbetaalde rekeningen", zegt woordvoerder Willy Bombeek.