Boek.be geeft Vlaamse ministers boekenmand vol vakantielectuur

Boek.be heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) een boekenmand vol vakantielectuur voor de Vlaamse ministers overhandigd. De organisatie wil de Vlaamse regering ook attent maken op de huidige noden van het Vlaamse boekenvak.

De acht ministers van de Vlaamse regering krijgen van Boek.be elk twee boeken cadeau die uitgevers geknipte lectuur voor hen vonden, rekening houdend met de specifieke bevoegdheden van de ministers. Peeters zelf mocht er drie mee naar huis nemen. De bedoeling is in de eerste plaats "om het boek als ideaal vakantiemaatje in het zonnetje te zetten".

Dit jaar wil Boek.be ook drie punten speciaal aanstippen: de nood aan een grootschalige publiekscampagne ter promotie van het lezen en kopen van boeken, de vraag naar de integrale uitvoering van het "Masterplan voor de boekhandel" (dat al in 2011 aan de Vlaamse regering werd overhandigd) en de economische invulling van het gastlandschap Vlaanderen-Nederland op de Frankfürter Büchmesse in 2016.

De mand wordt beurtelings aan de Vlaamse en aan de federale regering aangeboden.

Welke boeken kregen de ministers?

Kris Peeters (CD&V) | Minister-president & Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid

• "De economie van goed en kwaad" - Tomáš_Sedláček (Scriptum)
• "Toonaangevend" - Xavier Bekaert, Gillis Jonk, Jan Raes en Phebo Wibbens (LannooCampus)
• "Kikkers" - Mo Yan (De Geus) (extra boek)

Geert Bourgeois (N-VA) | Viceminister-president & Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

• "Grens-frontière" - Geert Van Istendael, Wim Chielens, Anne Provoost, e.a. (Ons Erfdeel)
• "Iedereen bleef brood eten" - Do Van Ranst (De Eenhoorn)

Hilde Crevits (CD&V) | Minister van Mobiliteit en Openbare Werken

• "Ruimte, regio en mobiliteit. Aspecten van ruimtelijke nabijheid en duurzaam verplaatsingsgedrag in Vlaanderen" - Kobe Boussauw (Garant)
• "Verkeerd moment, verkeerde plaats" - Luc Descamps (Abimo)

Ingrid Lieten (SP.A) | Viceminister-president & Minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoede-bestrijding

• "Groeten uit Transitië" - Eva Peeters, Mme Zsazsa, Kristien Hens, Joke Rous & Dorien Knockaert (Standaard Uitgeverij)
• "iDentity" - Larry D. Rosen (Manteau)

Philippe Muyters (N-VA) | Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

• "De 360°-werknemer "- Jan Blommaert (EPO)
• "De Tour in België" - Geert De Vriese (Linkeroever Uitgevers)

Joke Schauvliege (CD&V) | Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

• "De mythe van de groene economie" - Anneleen Kenis en Matthias Lievens (EPO)
• "Guernica" - Jo Van Damme (Vrijdag)
• "Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis - Ludo Simons" (Lannoo) (extra boek)

Pascal Smet (SP.A) | Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

• "Zin in wetenschappen, wiskunde en techniek. Leerlingen motiveren voor STEM"- Hilde Van Houte, Bea Merckx, Jan De Lange, Melissa De Bruyker (Acco)
  "Het Droste-effect" - Christian De Coninck (Houtekiet)

Freya Van den Bossche (SP.A) | Minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

• "Het einde van de man en de opkomst van de vrouw" - Hanna Rosin (Spectrum)
• "Zeesla en de lepels van Alice" - Kader Abdolah (De Geus)

Jo Vandeurzen  (CD&V) | Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

• "Zes maanden in de Siberische wouden" - Sylvain Tesson (Arbeiderspers)
• "SAN. Een gevecht met leukemie" - Koen Van Hoeylandt (Houtekiet)