Burgemeester Vorst heropent deuren gevangenis

De gevangenis van Vorst kan weer nieuwe gedetineerden opnemen. De burgemeester van de gemeente heeft beslist de maatregel op te heffen waarmee hij de komst van nieuwe gevangenen had verboden.

Omdat de overbevolking in de gevangenis van Vorst dermate was opgelopen, had de burgemeester beslist geen nieuwe gevangenen in de instelling toe te laten. Er was toen sprake van 650 gevangenen voor 405 plaatsen. Bedoeling van het bevel was het aantal gevangenen te doen teruglopen tot minder dan 600.

"Omdat de gevangenisbevolking is teruggelopen tot 590 gedetineerden, heb ik mijn engagement gerespecteerd om het bevel op te heffen", legt de burgemeester uit. "Het besluit in verband met het respecteren van de capaciteit blijft gelden. Ik zal erop toezien dat het wordt nageleefd".

Hij  preciseert ook dat de gerechtelijke autoriteiten hebben aanvaard de gemeentelijke maatregel te respecteren en de nieuwe gevangenen naar andere instellingen hebben gebracht.