Directrice Tieltse school neemt ontslag

De directrice van de middelbare school De Bron in Tielt heeft ontslag genomen. Dat heeft het bestuur van de aso-school laten weten. De vrouw werd ervan verdacht examenvragen en -antwoorden aan haar eigen kinderen te hebben doorgespeeld. Een tuchtcommissie heeft de zaak onderzocht, maar vond geen harde bewijzen. De directrice is wel "onzorgvuldig" geweest.

Eind 2012 kwam de 45-jarige schooldirectrice in opspraak. Ze werd ervan verdacht haar eigen kinderen examenvragen en -antwoorden te hebben doorgespeeld.

Er werd een tuchtcommissie opgestart. Die commissie heeft onder meer de documenten, de verklaringen van de leerkrachten en de vaststellingen van examenfraude onderzocht en voorgelegd aan zowel de directrice als haar echtgenoot. Hij bekleedt een staffunctie in de overkoepelende scholengroep.

Volgens de school hebben beiden in de loop van het onderzoek erkend dat hun kinderen onregelmatigheden hebben gepleegd. Zij betreuren dat en hebben het schoolpersoneel hun excuses aangeboden.

De tuchtcommissie vond geen bewijs van actieve medewerking aan deze onregelmatigheden door de directrice of haar echtgenoot. Wel heeft de commissie naar eigen zeggen een aantal onzorgvuldigheden en nalatigheden vastgesteld.

In de gegeven omstandigheden heeft de directrice 10 dagen geleden besloten haar samenwerking met De Bron te beëindigen, "in het belang van de school en zichzelf". Haar echtgenoot krijgt een blaam als tuchtmaatregel opgelegd.