Gent opent nieuw centrum voor nachtopvang daklozen

In Nieuwland in Gent hebben het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen, de stad Gent en het OCMW van Gent een nieuwe locatie voor de nachtopvang van dak- en thuislozen geopend. Vanaf donderdag 4 juli staan 40 slaapplaatsen, verdeeld over 25 kamers, ter beschikking.

De nieuwe nachtopvang vervangt de bestaande acute nachtopvang in de Gasmeterlaan en van de "Nachtopvang+" aan de Vlaamse Kaai. Beide initiatieven betroffen voorlopige locaties.

Om plaats te maken voor een nieuwbouw werd een vroegere moskee in Nieuwland gesloopt. Het gebouw kostte 2 miljoen euro en is erop gericht het energieverbruik te beperken. Zo wordt warmte gerecupereerd uit het binnenvallende daglicht en is er vloerverwarming, aangestuurd door een gasinstallatie en warmtepomp. Boven op het gebouw is een groendak aangebracht.

De nachtopvang telt 40 slaapplaatsen, verdeeld over 25 kamers. "Er wordt gewerkt volgens het principe van "bed, bad en brood"", zegt Alain Slock, regiodirecteur CAW Gent-Eeklo. "De mensen krijgen een bed in een één- of meerpersoonskamer, kunnen een douche nemen en een avondmaal en ontbijt krijgen. Ook huisdieren zijn welkom."

Er wordt gewerkt met een telefonisch reservatiesysteem. "Mensen melden zich tussen 21 en 22 uur aan bij het onthaal, blijven een nachtje en vertrekken weer. Vanaf 9 uur 's ochtends is de opvang gesloten."

De exploitatiekosten van de nachtopvang zijn voor rekening van het OCMW Gent. Het CAW Artevelde staat in voor het beheer van de opvang, met eigen medewerkers en vrijwilligers.