Niet geplunderde graven van Wari-koninginnen gevonden

In Peru is voor het eerst een koninklijk graf van de Wari opgegraven dat niet geplunderd was. Dat heeft de Peruaanse minister van Cultuur vandaag bekendgemaakt. In het 1.200 jaar oude graf waren drie koninginnen begraven, naast 60 andere mensen.
Het skelet van een van de drie Wari-koninginnen.

Poolse en Peruaanse archeologen vonden het graf door meer dan 30 ton steenpuin te ruimen. In de koninklijke tombe vonden ze de resten van drie Wari-koninginnen en meer dan 1.200 objecten. Het gaat dan om gouden en zilveren juwelen, bronzen bijlen, messen, gouden en zilveren schalen en ander gereedschap, stenen vazen en geschilderd ceramiek.

Daarnaast vonden ze ook de resten van 60 mensen, van wie er enkele wellicht menselijke offers geweest zijn.

De archeologen waren erg blij en verrast dat de tombe nog niet door plunderaars ontdekt was. Ze hebben de afgelopen maanden in het geheim gewerkt aan het opgraven van de artefacten, om geen plunderaars aan te trekken. Het graf is gevonden op de archeologische site El Castillo de Huarmey (kleine foto), waar ooit een paleis stond van waaruit de Wari-opperheren regeerden over 40.000 onderdanen.

Relatief onbekend

De successen van de Inca’s zijn goed gedocumenteerd door de Spaanse veroveraars, maar over de Wari, die toen al verdwenen waren, weten we nog maar weinig.

Na de ondergang van de Moche-cultuur in Peru ontstond rond 600 van onze tijdrekening de Wari-cultuur, een militaristische cultuur die als eerste volk in Zuid-Amerika begon met militaire veroveringen en al bestaande rijken in de regio onderwierp. Tijdens het hoogtepunt van de beschaving, in de 9e en 10e eeuw, heersten de Wari over een gebied van 300.000 vierkante kilometer. 

De Wari legden een wegennetwerk aan dat technisch even hoogstaand was als het latere wegennet van de Inca's en ze waren de eersten in Zuid-Amerika die planmatig steden gingen aanleggen. Huari, de hoofdstad van de Wari, was ruim 1.200 jaar geleden één van de grotere wereldsteden. In Huari leefden 40.000 mensen, terwijl Parijs in het jaar 800 slechts 25.000 inwoners telde en Londen slechts 10.000. De stad bestond uit tempels, paleizen en woonwijken en werd van water voorzien door een ingewikkeld systeem van kanalen en aquaducten.

In de 11e eeuw van onze jaartelling begon de teruggang van het Wari-rijk: de bevolking nam af en de steden in het hoogland, in de Andes, werden een na een verlaten. Later werden ook de steden aan de kust verlaten en trokken de inwoners zich in dorpen terug. Mogelijk waren veranderingen in het klimaat de oorzaak van die terugval.

Na de ondergang van de Wari-cultuur kende het gebied gedurende enkele eeuwen geen centraal bestuur meer, tot de Inca's het gebied onder hun gezag brachten.

AP2013

Eerder waren in hetzelfde graf ook al deze gouden en zilveren oorringen gevonden, die aan een van de koninginnen toebehoord zullen hebben (AP Photo/National Geographic Society, Daniel Giannoni).