Nog geen witte rook op het begrotingsconclaaf

De federale topministers zitten sinds gisterenmiddag bijeen om te werken aan de begroting van dit en volgend jaar. Er waren nog flink wat knelpunten zoals de afschaffing van de schoolpremie, besparingen bij het leger en in de gezondheidszorg. Er is heel de nacht onderhandeld. Intussen zou een akkoord dichtbij zijn.

Zoals bekend moet de federale regering op zoek naar 524 miljoen euro om de begroting voor dit jaar op de sporen te houden. Er is ook sprake van een extra buffer in te bouwen. Voor 2014 schoof het monitoringcomité een inspanning van 3,5 miljard euro naar voren. Na afloop van de vergadering van woensdagnacht viel te horen dat een akkoord in het verschiet lag, maar werd de bijeenkomst beëindigd met een discussie over de afschaffing van de schoolpremie.

Vooral CDH is tegen de afschaffing, maar zou eventueel wel kunnen instemmen met een compromisvoorstel om die premie voor iedereen met een kwart verminderen.

Voor CD&V-vicepremier De Crem liggen de besparingen op defensie moeilijk omdat daar al veel bespaard is. Maar de PS heeft defensie gekoppeld aan inleveren op ontwikkelingssamenwerking. Het gaat in totaal om 100 miljoen.

Open VLD en CD&V vinden ook dat er nog te veel geld gehaald wordt uit nieuwe belastingen. Zij willen meer besparen in de gezondheidszorg, een domein van PS-vicepremier Onkelinx.

Volgens een goede bron zaten de ministers niet ver van 600 à 700 miljoen euro verwijderd en was voor volgend jaar al meer dan 2 miljard euro gevonden. Beide oefeningen zijn met mekaar verbonden.

Elke structurele maatregel voor 2013 heeft immers een impact op de begroting van 2014. De ploeg-Di Rupo sprak met de Europese Commissie af dat de begroting dit jaar voor 1 procent structurele maatregelen zou bevatten. Het tekort mag niet hoger oplopen dan 2,5 procent van het bbp.