Weduwe Roger Raveel dagvaardt Stichting Raveel

Marleen De Muer, de weduwe van de in januari overleden kunstenaar Roger Raveel, eist via de rechtbank een deel van een schenking van de kunstenaar aan de Stichting van Openbaar Nut Roger Raveel uit 2008 terug.

Roger Raveel schold zijn Stichting met een notariële akte meer dan 1 miljoen euro voorgeschoten kosten kwijt en hij schonk 672 kunstwerken aan zijn Stichting. De kunstwerken hadden een waarde van meer dan 2 miljoen euro.

De Stichting van Openbaar Nut Roger Raveel beheert onder meer het Roger Raveelmuseum en een collectie werken van de kunstenaar in Zulte.

"Er wordt wel nog een poging ondernomen om tot een bespreking te komen, met het oog op een mogelijke oplossing", zegt Michel Devolder van de Stichting Roger Raveel.

Halverwege maart werd het Roger Raveelmuseum in Zulte enkele dagen verzegeld op vraag van de weduwe van Roger Raveel. Haar advocaat sprak toen over een "een gegronde vrees dat het museum werken uit het oeuvre van de overleden kunstschilder zal moeten verkopen teneinde het hoofd financieel boven water te houden". Dat zou ingaan tegen de door Roger Raveel op zijn sterfbed geuite wil om zijn oeuvre te beschermen en intact te houden.