SP.A wil meer kindergeld voor arme kinderen

De SP.A wil een hogere kinderbijslag voor armere kinderen. Dat heeft Vlaams minister Ingrid Lieten voor Armoedebestrijding (SP.A) gezegd tegen De Morgen. Ze wil een hervorming van de kinderbijslag als Vlaanderen bevoegd wordt voor de materie.

"We vertrekken van een universele basis met een minimumbijslag waar elk kind - ongeacht afkomst - recht op heeft", zegt Lieten in de krant. "Daarbovenop moet een toeslag komen die gediversifieerd is volgens de noden van elk kind."

De kinderbijslag moet ook aangepast worden aan de levensduurte en moet automatisch toegekend worden zodat die zeker de sociaal zwakkeren bereikt, vindt Lieten. "De kinderarmoede stijgt, vooral omdat we veel meer eenoudergezinnen hebben waar het moeilijker is om de zorg voor de kinderen te combineren met het werk. Daar zijn veel gezinnen die op de rand van de armoede leven. Er is ook veel gekleurde armoede in de grote steden, waar ook veel kinderen opgroeien in moeilijke omstandigheden."

De SP.A wil een hervorming van de kinderbijslag in 2014, als die materie wordt overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau.

Vlaams minister Kris Peeters (CD&V) zegt niet nee tegen het SP.A-voorstel. "We moeten dat bekijken", liet hij horen in "Peeters en partners" op Radio 1. "De kinderarmoede moet aangepakt worden. De kinderbijslag is daar één van de mogelijkheden. We zullen een aantal scenario's meegeven wat we allemaal kunnen doen als die kinderbijslag een Vlaamse bevoegdheid wordt."