Acties bij Katoen Natie breiden nog uit

De staking bij het havenbedrijf Katoen Natie in Antwerpen blijft voortduren. Een verzoeningspoging tussen directie en vakbonden is vannacht op niets uitgelopen. Vanaf morgen worden de acties bij het bedrijf nog opgevoerd, melden de vakbonden.

Het conflict brak uit bij het dochterbedrijf Logisport. Daar zouden de containers volgens de vakbonden gelost worden door mensen die niet het statuut van havenarbeider hadden en wettelijk mag dat niet. Toen de bonden dat wilden controleren, werden ze tegengehouden door de directie en daarop is een staking uitgebroken, ook bij KTN Terminals, een andere afdeling van Katoen Natie.

Topman Fernand Huts eist nu een dwangsom van 16.000 euro per arbeider en dat heeft de gemoederen bij de vakbonden nog verder verhit. Gisteravond was er een verzoeningsvergadering om een einde te maken aan het sociaal conflict. Die vergadering is evenwel zonder een akkoord beëindigd.

De vakbonden hebben vanmorgen overlegd en beslist dat ze de acties vanaf morgen zullen opvoeren. "Vanaf 6 uur zullen de stakingsacties geleidelijk ook op andere locaties van Katoen Natie starten", zegt vakbondsafgevaardigde Erik Quisthoudt (ACLVB). Hij benadrukt dat het enkel om bedrijven of afdelingen van Katoen Natie gaat, en dat er geen andere bedrijven in de Antwerpse haven betrokken zullen zijn.

"Gisteren was er de verzoeningspoging, die mislukte omdat er niemand een mandaat had om iets te mogen zeggen. Huts zou ons vanaf 23 juli opnieuw kunnen spreken, wat geen manier van doen is. We zijn nu aan het bekijken hoe en waar de acties zullen plaatsvinden", zegt Joris Kerkhofs van ACV Transcom.

Volgens de directie lijkt het meer te gaan om een strijd tussen de verschillende vakbonden, waarvoor de havenarbeiders gebruikt worden om bedienden te verdrijven. "Wij zijn geen betrokken partij in deze territoriumstrijd en dreigen samen met onze klanten, de rederijen, de industrie en alle betrokken bedrijven het slachtoffer te worden van een gevecht tussen de havenvakbonden en die van de bedienden."

Nog volgens de directie loopt het bedrijf onherroepelijke schade op door de vakbondsacties. Verschillende rederijen hebben reeds torenhoge bedragen geclaimd voor hun schepen die "gegijzeld" worden aan de kaaien van het bedrijf en geven aan de contracten te willen opzeggen, volgens Katoen Natie.

Van katoen naar petrochemie

Katoen Natie werd in 1854 opgericht en is sindsdien een van de grote logistieke bedrijven in de Antwerpse haven. Ging het aanvankelijk vooral om het behandelen van ladingen katoen, wol of koffie, in de loop der jaren werd dat uitgebreid tot andere producten.

Ondanks de naam is Katoen Natie vooral actief in het vervoer van petrochemische producten, auto's en bijhorende onderdelen en consumentengoederen.

Het bedrijf heeft zich ook uitgebreid tot Amerika, Azië en Afrika. Wereldwijd zijn 9.300 mensen in dienst van Katoen Natie en in ons land zijn er dat 3.000.