Aantal federale ambtenaren zakt onder de 80.000

Het aantal federale ambtenaren is van 81.124 in 2011 gedaald naar 79.136 in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag van de FOD Personeel & Organisatie. Op vijf jaar tijd is het aantal federale ambtenaren gedaald met 5,5 procent.

Er waren vorig jaar 29.043 50-jarigen in dienst, gevolgd door 22.181 40-jarigen. De 30-jarigen waren goed voor 16.179 werknemers. Het aantal 60-plussers ligt op 4.776 en er waren ook 108 65-plussers in dienst.

In totaal zijn er 41.742 vrouwen en 37.394 mannen in dienst. Het gaat vooral over statutair benoemden (60.546), tegenover 18.132 contractuelen. 42.214 ambtenaren zijn Nederlandstalig, 36.919 Franstalig. 3.793 ambtenaren zijn telewerkers.