Bediendevakbonden niet wild van eenheidsstatuut

De christelijke bediendevakbond LBC-NVK wil een aantal dingen bijgestuurd zien in het compromis over het eenheidsstatuut dat vorige week is bereikt. Algemeen secretaris Ferre Wyckmans heeft naar eigen zeggen een "dubbel gevoel" bij het akkoord. Volgens de socialistische bond BBTK is "het werk nog niet af".
Vorige vrijdag overheerste nog blijdschap over het akkoord.

"Het compromis is qua opzegregeling ontegensprekelijk een forse verbetering voor de arbeiders", zegt Wyckmans. Anderzijds heeft hij een aantal bedenkingen, bijvoorbeeld over de onmogelijkheid om via onderhandelingen tot afwijkingen naar boven te komen. "Dat is het sociaal overleg hypothekeren", zegt Wyckmans.

De LBC wil dat vanaf 2014 ook de "discriminatie van de bedienden" is weggewerkt met betrekking tot de vakantiegeldberekening. Die is nu minder gunstig voor bedienden.

De vakbondsleiding zal nu overleg plegen met de basis, maar streeft in elk geval naar bijsturingen.

Ook de socialistische bond is niet bepaald enthousiast. "Enerzijds zal moeten worden geverifieerd dat bij de nog aan te brengen preciseringen er geen sprake is van sociale achteruitgang, anderzijds dat ook de andere nog bestaande discriminaties tussen arbeiders en bedienden worden weggewerkt", staat in een mededeling.

Voor de BBTK kan het ook niet dat de nieuwe rechten voor de arbeiders door mogelijke afwijkingen voor bepaalde sectoren onderuitgehaald zouden worden. "Dan zouden de 'hogere' bedienden voor niets een prijs betaald hebben."